Speciale verdedigingen

We de volgende speciale verdedigingen afgesproken:

 • Modified Ghestem, Michael's cue-bid en unusual 2SA over 1-openingen
 • Brozel tegen sterke 1SA en sterke 1, Multi-Landy tegen zwakke 1SA
 • De wereldconventie tegen preempts
 • Verdediging tegen transfer preemps
 • BEEN tegen multi 2
 • Verdediging tegen unusual 2SA
 • Verdediging tegen gambling 3SA
 • Verdediging tegen openingen op vier niveau (en hoger).

Verder zijn we nog bezig met een Verdediging tegen Ekren (zwak met beide majors) op tweee niveau.

Modified Ghestem, Michael's cue bid, unusual 2SA

We gebruiken deze methodes om tweekleurenspellen aan te geven over natuurlijke openingen van één in een kleur. Over “Precisie” stijl 1 en 1 openingen spelen we deze verdediging niet. Over 1 en 1 spelen we een Ghestem variant, waarin we beide kleuren in één keer aangeven. De voorwaarden waaraan deze variant moet voldoen zijn als volgt.

 • We gebruiken de cue-bids op twee en drie niveau en het 2SA volgbod. Het 3 volgbod over 1 is natuurlijk. Het is hier te makkelijk om Ghestem te vergeten.
 • Met gebruikmaking van het 2SA volgbod en cue-bids op twee- en drie niveau willen we zo laag mogelijk kunnen spelen. We willen in elk geval niet gedwongen naar het vier niveau.
 • Het 2SA volgbod geeft de laagste twee overgebleven kleuren aan. Dat is lekker makkelijk te onthouden.
 • Het 2 volgbod over 1 is natuurlijk. Dit bespaart ons de moeite afspraken te maken over een verdediging tegen de voorbereidende 1. 1 - 2 vervangt het cue-bid.

Over de hoge kleuren is geen verdediging te vinden die aan bovenstaande eisen voldoet, met name omdat het cue-bid op drie-niveau niet beschikbaar is; dat dwingt ons immers naar het vier niveau. Om deze reden spelen we in deze situatie Michael's, waarbij een cue-bid op twee niveau een tweekleurenspel aangeeft met de ongeboden hoge kleur en een onbekende lage kleur. 2SA is “gewoon” unusual.

De uitwerking:

(1)
2 Natuurlijk volgbod, meestal tenminste een zeskaart.
2 “Michaels”, harten en schoppen1)
2SA Unusual, ruiten en harten
3 Ruiten en schoppen
(1)
2 Klaveren en schoppen
2SA Unusual, klaveren en harten2)
3 Harten en schoppen
(1/)
2/ De ongeboden hoge kleur en een onbekende lage kleur. Verder bieden als na een 2♥/♠ opening
2SA Unusual, klaveren en ruiten

Brozel tegen sterke 1SA en sterke 1♣

Tegen een sterke SA (14-16 of beter) spelen wij doublet en directe biedingen op 2-niveau als Brozel. Biedingen op drie niveau en hoger zijn gewoon preëmptief (in Brozel zouden dat sterke driekleurenspellen zijn). Tegen een zwakke SA spelen we Multi Landy met een niet-voorgepaste hand We spelen Brozel zowel onmiddellijk na de 1SA opening als in de vierde hand na (1SA) - pas - (pas).

(1SA)
doublet Belooft een éénkleurenspel (kleur onbekend). Advancer biedt 2 als hij in deze kleur wil spelen, past als hij 1SA wil tegenspelen (kan uitkomst in doubleerders kleur verdragen). 2 en hoger zijn bedoeld om te spelen.
2 Klaveren en harten.
2 Ruiten en harten.
2 Harten en schoppen.
2 Schoppen en een lage kleur.
2SA Klaveren en ruiten.

In derde positie na een transferantwoord

(1SA) - pas - (2/)
Doublet Uitkomstdoublet
Transfer-kleur Driekleurenspel, kort in de transferkleur.

Tegen sterke 1♣-openingen

Hier spelen we dezelfde verdediging. Het standaard doublet wordt vervangen door een 1SA-volgbod. Dit geeft dus een volgbod in een onbekende kleur op twee niveau aan. Na een conventioneel antwoord op 1 niveau blijft de verdediging aan, maar zodra de tegenpartij een natuurlijk bod heeft gedaan verdedigen we tegen dat bod alsof het een opening was. Bijvoorbeeld (1)-pas-(1): als 1 2 controles en meer dan 6 punten toont (Super Precisie) nu bieden we nog gewoon Brozel, maar als 1 een vijfkaart en 7+ punten toont (Standaard Precisie), verdedigen we alsof de tegenpartij 1 opende (Unusual 2SA e.d.).

Directe biedingen over 1 beloven nooit veel puntenkracht. De tegenpartij beschikt over tenminste 16 punten, dus de manche voor onze partij is onwaarschijnlijk geworden. Bied dus zo hoog als je durft, en niet kwetsbaar nog eentje hoger. Wil je een hand toch constructief bieden dan wacht je gewoon een rondje (1 is forcing): in de biedserie (1)-pas-(1)-pas-(1)-1 belooft het 1 volgbod dan ook een (veel) betere hand dan in gewoon (1)-1

Het bieden na (1SA)-dbl of (1♣)-1SA

Alle antwoorden zijn “converteerbaar”, bijvoorbeeld 2 vraagt de volgbieder te passen met klaveren, anders 2 te bieden; 2 vraagt de volgbieder te passen met ruiten, anders 2/ te bieden enzovoorts.

Multi-Landy tegen zwakke 1SA

Tegen een zwakke SA (13-15 of minder) spelen wij Multi-Landy met een niet-voorgepaste hand. Tegen een sterke SA of met een voorgepaste hand spelen we brozel. Onmiddellijk over de 1SA opening en na (1SA) - pas - (pas):

(1SA)
doublet 15+ punten
2 Harten en schoppen.
2 Harten of schoppen.
2 Harten en een lage kleur.
2 Schoppen en een lage kleur.
2SA Klaveren en ruiten.

Over de biedingen van twee in een kleur spelen we dezelfde antwoorden als over de respectievelijke openingen.

De wereldconventie

We spelen de wereldconventie, buiten Nederland beter bekend als “Leaping Michaels” over zwakke twee - en drie-openingen, en over de multi 2. De basisafspraak is dat 4 en 4 een tweekleurenspel met de geboden kleur en een onbekende hoge kleur aangeven. Een direct cue-bid over een lage kleur geeft de hoge kleuren aan (“Michaels”). Een direct cue-bid over een hoge kleur geeft officieel de lage kleuren aan. Dat spelen we niet, daarmee bieden we 4SA. Aangezien de wereldconventie ons praktisch gesproken naar de manche dwingt, wordt hij gereserveerd voor sterke handen, 4 a 5 losers of beter.

(3)
4 en
4 en ( of )
(3)
4 en ( of )
4 en
(3)
4 en
4 en
(3)
4 en
4 en
 • Over zwakke twee openingen reageren we hetzelfde als over zwakke drie openingen
 • Over de multi 2 geven 4 en 4 de geboden kleur en een onbekende hoge kleur aan, en zijn 4 en 4 bedoeld om te spelen.
 • Over Bergen raises (1/) - pas - (3///)
 • Over 4 is 4 nog net wereldconventie

Verdediging tegen transfer preempts

Deze verdediging spelen we tegen een 2-opening waarin een zwakke twee in de ruiten is geïntegreerd, tegen de Kameleon 2//-openingen, tegen Verdi openingen etc. Hij maakt onderdeel uit van BEEN.

 • De “acceptatie” van de transfer geeft een driekleurenspel, kort in openaars (veronderstelde) kleur.
 • Doublet kun je nu dus als een soort uitkomstdoublet spelen, maar handiger is om het te gebruiken voor het aangeven van een zwakke, evenwichtige opening, of een spel dat te sterk is voor een volgbod. Op deze manier heeft het 2 bod maar één betekenis.
 • 2SA is een natuurlijk volgbod met 16-18 punten. Hierover bieden we als over een 2SA-opening.

Als voorbeeld het bieden over 2.

(2)
dbl 12-15, evenwichtig, of te sterk voor een direct volgbod
2 Take-out met korte ruiten
2/ Normaal volgbod
2SA 16-18, evenwichtig
3 Niemeijer
3/ Transfers
etc
3 Normaal volgbod
4/ Wereldconventie

BEEN verdediging tegen multi 2♦

De BEEN verdediging tegen de multi 2 gaat uit van dezelfde principes als de verdediging tegen transfer preempts.

(2)
dbl 12-15 evenwichtig, of 17+, elke verdeling
2/ Natuurlijk, normaal gesproken 11-16 punten.
2SA Natuurlijk, 16-18 punten (verder als na een 2SA-opening). Dekking in beide majors!
3/ Natuurlijk, normaal gesproken 11-16 punten.
3/ Goede intermediate
3SA To play (meestal met slagenbron in een lage kleur)

Sterke driekleurenspellen doubleren eerst, en geven daarna een heropeningsdoublet als de tegenstander naar de korte kleur loopt. Zwakke driekleurenspellen (11-16), passen eerst en geven vervolgens een heropeningsdoublet.

Hetzelfde schema in vierde hand na (2) - pas - (2), maar dan is doublet two-way: een infodoublet met korte harten of een sterk spel, eventueel met korte schoppen!

Na (2♦) - dbl - (2♥)

Doublet is nu teruggekaatst (waarden), ook als rechtertegenstander 2 of 3 heeft geboden. Een nieuwe kleur is niet forcing, vanaf een vijfkaart. 2SA is natuurlijk met dekking in beide hoge kleuren en 10-11 punten.

Krachttonend cue-bid

Zolang de “openingskleur” van de tegenstanders niet bekend is doet 3 dienst als forcing cue-bid. Overigens, als partner gevolgd heeft in een hoge kleur wordt de andere hoge kleur verondersteld de kleur van de tegenstander te zijn.

"Uitgesteld" 2SA is unusual

Als een van beide partners vrijwillig 2SA biedt waar hij dat een ronde eerder ook al (natuurlijk) had kunnen doen, is dat voor de lage kleuren. Voorbeeld: (2) - pas - (2) - pas - (pas) - 2SA

Tegen "unusual" 2SA

Tegen een 2SA opening die beide lage kleuren aangeeft spelen we de volgende verdediging:

Doublet Strafdoublet voor tenminste één van de lage kleuren 3 Beide hoge kleuren, eventueel met langere harten 3 Beide hoge kleuren, langere schoppen.

Tegen gambling 3SA

 • doublet is voor straf
 • 4 is een infodoublet met korte
 • 4 is een infodoublet met korte

Tegen 4-openingen

 • doublets zijn optional
 • over 4 is 4 Wereldconventie
 • over 4 is 4SA een informatiedoublet
1)
Hier zijn twee contracten op twee niveau te bereiken en de rest op drie niveau
2)
Hier is nog maar één contract op twee niveau bereikbaar. Als 2 voor harten en schoppen zou zijn, zou 3 voor klaveren en schoppen moeten zijn; dat mag niet want het dwingt je naar vier niveau als er in de klaveren gespeeld dient te worden.
/share/Web/dokuwiki/data/pages/bridge/systeem/speciale-verdedigingen.txt · Laatst gewijzigd: 2020/12/22 00:29 door pieter
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Powered by PHP Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0 Valid HTML5