Slembieden

Gemengde controles; bieden na een splinter of no-splinter

Als de situatie mancheforcing is en de troefkleur is, bijvoorbeeld door middel van een (no-)splinter vastgesteld, kan je door de manche direct te bieden aangeven dat je een hand hebt met weinig of geen sleminteresse. Zo'n hand zal bijvoorbeeld minimaal zijn, of relatief teveel punten in vrouwen en boeren hebben. Besluit je een controlebod te doen dan gelden daarvoor de volgende regels:

 • We spelen gemengde controles; een controlebod toont aas, koning, singleton of renonce.
 • We doen altijd het goedkoopste controlebod.
 • Een kleur twee keer bieden geeft eerste controle aan (aas of renonce).
 • Zodra het een speler bekend is dat in een kleur twee slagen weg zijn, zwaait hij onmiddellijk af naar de manche.
 • Degene die het mancheniveau passeert belooft overwaarde.
 • Als je azen vraagt, beloof je daarmee dat alle kleuren (eventueel met uitzondering van de troefkleur) gecontroleerd zijn; het is je ook bekend op welk niveau je maximaal wilt spelen (kijk uit dat je partner geen groot slem in gedachten had).

Interventie over een controlebod/splinter

Als een controlebod, of een splinter gedoubleerd wordt geeft redoublet eerste controle aan is de gedoubleerde kleur, pas geeft tweede controle aan, elk ander bod ontkent controle in de gedoubleerde kleur. Als de tegenpartij tussenbiedt tijdens het controlebieden geeft doublet het verlangen aan te gaan tegenspelen (straf ja), pas is forcing. Als de tegenpartij ons naar zes niveau dwingt belooft pas tenminste tweede controle, als de tegenpartij ons naar zeven dwingt belooft pas zelfs eerste controle in de kleur van de tegenpartij.

Garozzo-splinters

Ons systeem van splinters probeert bij de verhogingen van de openingskleur niet alleen de verdeling, maar ook de puntenkracht zo precies mogelijk aan te geven. De Garozzo splinters (zie Felten) gebruiken we niet over de lage kleuren. Over de hoge kleuren spelen we een aangepaste versie van de Garozzo-splinters. Een Garozzo splinter bestaat uit 2 delen: Hij begint met een sprong naar de kleur boven de openingskleur (bijv. 1-2) openaar biedt daarop verplicht het goedkoopste bod of herbiedt zijn kleur als sign-off tegenover de zwakke variant.. Na de “verplichte” relay kan antwoorder zijn singleton kenbaar maken. Bij de limietantwoorden op de 1/-openingen is het nog even opletten: we bieden de kleur boven de singleton.

Uitwerking

1 - 2
2SA - —
3 x, 8-11 punten
3 x, 8-11 punten
3 x, 8-11 punten
3 x, 16+ punten
3SA Geen singleton, 16+ punten
4/ x/, 16+ punten
4 x, 8-11 punten, bang dat partner past op 3
1 - 2SA
3 - —
3 x, 8-11 punten
3 x, 8-11 punten
3 x, 8-11 punten
3SA Geen singleton, 16+ punten
4// x//, 16+ punten
4 x, 8-11 punten, bang dat partner past op 3

Keycard vraag

 • Als basisafspraak gebruiken we vier in de kleur boven de troefkleur als keycard vraag. (zie Beter bidding with Bergen vol. I). Dit heeft het voordeel dat we altijd kunnen afstoppen in vijf van de troefkleur als we weten hoeveel sleutelkaarten we missen.
 • Met een lage troefkleur gebruiken we vaak vier in die kleur als keycard vraag.
 • Voor de antwoorden beschouwen we de vier azen alsmede de koning van de vastgestelde troefkleur als sleutelkaarten (keycards). Het antwoordschema is Roman 1403, dus als volgt:
  • 1e stap: 1 of 4 sleutelkaarten
  • 2e stap: 0 of 3 sleutelkaarten
  • 3e stap: 2 of 5 sleutelkaarten zonder troefvrouw
  • 4e stap: 2 of 5 sleutelkaarten met troefvrouw

Wel of geen Kickback situatie

Er zijn een aantal situaties waarin het niet handig is om Kickback te spelen omdat de Kickback kleur nodig kan zijn als natuurlijk bod. Dat geldt in elk geval in de volgende situaties:

 • 4 direct na een 2 opening. Antwoorder wil in zijn eigen kleur kunnen spelen. Zie ook de De Multi 2♦-opening. In de situatie 2-2SA-3-4 is het 4-bod dus RKC Kickback.
 • 4 direct na een 2 opening. Antwoorder wil in zijn eigen kleur kunnen spelen. Kickback kan via de 3 relay, of via 2SA: in de situatie 2-2SA-3x-4 is 4 RKC Kickback.
 • Na een antwoord op 4 niveau op een informatiedoublet. Dubbelaar kan te sterk zijn geweest voor een volgbod. 4SA is nu RKC voor antwoorders kleur.

Wel of geen 4♣/♦ keycard vraag

In de volgende gevallen is 4/ een keycard vraag:

 • In mancheforcing situaties waarin we een lage kleur zijn overeengekomen
 • Een van beide partners loopt weg uit een vrijwillig geboden 3SA
 • Er is geen hoge kleur overeengekomen, en een van beide partners heeft lengte aangegeven in de lage kleur

In deze gevallen is 4/ geen keycard vraag:

 • In competitive situaties als het bod ook als eindbod bedoeld zou kunnen zijn. Dan Kickback waar mogelijk
 • Partner opent drie in een lage kleur

Verder bieden na de keycard vraag

Na de eerste twee antwoorden is het bezit van troefvrouw nog niet bekend. De eerstvolgende bod vraagt nu naar het bezit van troefvrouw. Zonder troefvrouw biedt je de troefkleur op het laagste niveau; met troefvrouw biedt je je heren aan (als je er een hebt). Het eerste vrije bod (na de vrouw-relay), garandeert dat alle sleutelkaarten binnen zijn en is een groot-slempoging. Antwoorder geeft in principe zijn heren aan, maar het is toegestaan naar groot slem te springen als je dertien slagen kunt zien. De koningen worden als volgt aangegeven:

 • De troefkleur op het laagste niveau ontkent een heer
 • Een bod in een kleur toont de heer in die kleur, of de heren in de overige twee kleuren. De keycard vrager zal in het algemeen kunnen zien wat er aan de hand is. Als hij het niet kan zien, en het maakt wel uit, dan is afzwaaien naar zes helaas aangewezen.
 • Een bod in SA toont alle heren als er onder zes in de troefkleur nog genoeg biedingen beschikbaar blijven om alle combinaties van met één of twee heren aan te geven. Is dat niet het geval dan wordt het 5SA bod toegewezen aan de missende combinatie van heren. Als je dan toch drie heren hebt zul je moeten kiezen welke twee je aangeeft.

Na de eerste twee antwoorden is het bezit van troefvrouw nog niet bekend. De eerstvolgende bod vraagt nu naar het bezit van troefvrouw. Zonder troefvrouw biedt je de troefkleur op het laagste niveau; met troefvrouw biedt je je heren aan (als je er een hebt). Zie Herenvraag.

Een voorbeeld biedverloop
AJ76
K83
K104
A1052
5
AQ5
A98732
KQ8
1SA - 2SA 1)
32) - 43)
4SA4) - 55)
56) - 6

Exclusion RKC Blackwood

Exclusion Roman Keycard Blackwood is een combinatie van een splinter en een keycard vraag. De gedachte is dat, als er een troefkleur is overeengekomen, een sprong naar een kleur boven de Kickback kleur, een renonce aangeeft in de geboden kleur, en meteen vraagt naar keycards buiten de renonce. De stappen zijn hetzelfde als over Kickback. Deze conventie staat ook wel bekend als “Voidwoord”, en schijnt te zijn verzonnen door wijlen Bobby Goldman. Exclusion RKC is makkelijk te herkennen als het voorkomt, en het kan een krachtig hulpmiddel zijn om gecontroleerd in slem te komen of er juist uit te blijven.

Na het antwoord op de keycard vraag kan net als over Kickback worden doorgevraagd naar troefvrouw en heren.

We herkennen de volgende “Exclusion” sequences.

 • De troefkleur is overeengekomen, en een van beide partners springt naar een kleur boven de Kickback kleur: 1 - 3 - 5
 • Je hebt een korte kleur aangegeven, en biedt die kleur boven het Kickback niveau: 1 - 4 - 4 - 5 is Exclusion, 1 - 4 - 4 - 5 is een cue.
 • Je stelt de troefleur vast met een sprong boven de Kickback kleur. Dit moet echt zonneklaar zijn. Bijvoorbeeld: 1 - 1 - 1 - 3 - 5. Dit is echt op geen enkele andere manier uit te leggen. Geen Exclusion: 3 - 5. Dat wil je gewoon spelen!

Interventie over keycard: D0P1/R0P1

Na een doublet op onze keycard vraag schuiven de antwoorden op volgens R0P1:

 • pas: 1 of 4 sleutelkaarten (P1)
 • redoublet: 0 of 3 sleutelkaarten (R0)
 • 1e stap: 2 of 5 sleutelkaarten zonder troefvrouw
 • 2e stap: 2 of 5 sleutelkaarten met troefvrouw

Als tegenpartij biedt over onze keycard vraag schuiven de antwoorden op volgens D0P1:

 • pas: 1 of 4 sleutelkaarten (P1)
 • doublet: 0 of 3 sleutelkaarten (D0)
 • 1e stap: 2 of 5 sleutelkaarten zonder troefvrouw
 • 2e stap: 2 of 5 sleutelkaarten met troefvrouw

"Not-serious" 3SA

Als een fit in een hoge kleur is bereikt onder 3SA geeft een cue boven 3SA serieuze sleminteresse aan. 3SA wordt gebruikt om handen aan te geven die zelf geen uitgesproken sleminteresse hebben, maar wel mee willen werken als partner een slempoging wil doen. Onder 3SA wordt nog “gratis” gecued

Fit in een lage kleur

Tenzij anders is overeengekomen zijn biedingen onder 3SA bedoeld om eventueel een andere speelsoort te vinden, dus stoppers, doubleton steun voor partners hoge kleur, etc.

1)
Transfer naar
2)
Goede aansluiting
3)
Kickback
4)
0 of 3
5)
Q?
6)
Nee
/share/Web/dokuwiki/data/pages/bridge/systeem/slembieden.txt · Laatst gewijzigd: 2020/12/22 00:30 door pieter
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Powered by PHP Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0 Valid HTML5