Schematische weergave van openingen, antwoorden en rebids

De 1♣-opening

1 = 2+, 12-20 punten. Kan een 2-kaart zijn met 4432 distributie, of een 3-kaart met 4333 of 3433 distributie
1 Transfer Walsh: 4+
1 3-kaart (geen 18-19 SA)
1 Natuurlijk, 4
1SA Evenwichtig of semi-evenwichtig, 6-9 punten
2 Two way checkback, inviterend of SO in
2 Two way checkback, mancheforcing
2 5+, tot 9 punten
2, 3 Splinter: 5+, korte /, 10+ punten
3 Sign-off, 5+
3 5+, 10-12 punten
1 4, maximaal 2 (geen 18-19 punten met SA verdeling)
2 Two way checkback, inviterend of SO in
2 Two way checkback, mancheforcing
1SA Evenwichtig, 12-14 punten, geen 3
2 Two way checkback, inviterend of SO in
2 Two way checkback, mancheforcing
2 5+, onevenwichtige hand, geen 3
2 Natuurlijke reverse, 5+ en 4, 16+ punten, geen 3
2 4, 12-14 punten
2..3 Two-Way trials na 1♥/♠-2♥/♠
2 Natuurlijk, GF, 5+ en 4, 18+ punten, geen 3
2SA Evenwichtig, 18-19 punten, geen 4-kaart
3..3 Transfers
3 Splinter: 4-kaart , singleton/renonce , 15-17 punten
3 4, geen x, 15-17 punten (dus 2452 of x)
3SA No-splinter: 4-kaart , 18-19 punten
4 Herhaalde transfer
4 Onevenwichtig, 6+ en 4
1 Transfer Walsh: 4+
1 3-kaart (geen 18-19 SA)
1SA Evenwichtig, 4, 6-9 punten
2 Two way checkback, inviterend of SO in
2 Two way checkback, mancheforcing
2 5+ en 4+, zwak, NF
2 5+, SO
3 SO, 5+
3/ Splinter: 5+, korte /, 10+ punten
3 5+, 10-12 punten
1SA Evenwichtig, 12-14 punten, max. 2
2 Two way checkback, inviterend of SO in
2 Two way checkback, mancheforcing
2 5+ en 4+, NF
2 SO, 5+
3 SO, 5+
3 5+ en 5+, 9-11 punten (Sterkere handen via 2)
2 4, 12-14 punten
2SA..3 Two-Way trials na 1♥/♠-2♥/♠
2SA Evenwichtig, 18-19 punten, geen 4
3..3 Transfers
3/ Splinter: 4-kaart , korte /, 15+ punten
3 4-kaart , geen singleton/renonce, 15-17 punten (dus 4225)
3SA No-splinter: 4-kaart , 18-19 punten
4 Herhaalde transfer
4 Onevenwichtig, 6+ en 4
1 Transfer Walsh: 4+ of 4-333
1SA Evenwichtig, 12-14 punten
2 Two way checkback, inviterend of SO in
2 Two way checkback, mancheforcing
2/ Natuurlijke reverse, 5+, 4/, GF
2SA Dekking in en , 11 punten
2 5+, 12-17 punten, onevenwichtige hand
2 Forward going, NF, 5+
2/ Natuurlijke reverse, 5+, 4/, GF. Pas op, soms op een driekaart
2 4+ en 4, 12-16 punten (Niet reverse). Moet met 3334 dus gecorrigeerd worden naar 3.
2SA Evenwichtig, 18-19 punten
3..3 Transfers
1SA 10+ punten, 5+, geen 4/ (als Inverted )
2 Elke 12-14
2// Onevenwichtig, 15+punten, stopper
2SA Evenwichtig, 18-19 punten
2 Constructieve verhoging: 5+, 6-9 punten
2// Zwak, 6+//, 2-6 punten.
2SA ??
3 Zwak, 5+, 2-5 punten, onevenwichtig
3// Zwak, 7+//, 2-6 punten.
3SA No-splinter: 4+, 12-15 punten, geen singleton, geen 4 of 4

De 1♦-opening

1 = 4+, 12-20 punten
1 4+, 6+ punten
2SA 18-19 punten, geen 4-kaart
3..3 Transfers
3SA 18-19 punten, 4
1 4+, 6+ punten
2SA 18-19 punten, geen 4-kaart
3..3 Transfers
3SA 18-19 punten, 4
1SA Evenwichtige hand, 6-9 punten
2 4+, 12+ punten
2 Inverted , 4+, 10+ punten
2 Dekking in , 14+ punten
2 Dekking in , 14+ punten
2SA Gebalanceerd minimum
3 To play
3 Dekking in , 12+ punten
3 Dekking in , 12+ punten
3SA To play
3 Gebalanceerd, 18-19 punten
3SA To play
3 Ongebalanceerd minimum 5+
3 Dekking in , 12+ punten
3 Dekking in , 12+ punten
3SA To play
2/ Zwak, 6+-kaart /, 2-6 pnt.
2SA Natuurlijk en inviterend, impliceert 4-333 of 5-332
3 Natuurlijk en inviterend, 6+
3 Zwak, 4+, 2-5 punten, onevenwichtig.
3/ Zwak, 7+/ 2-6 punten.
3SA No-splinter: 4+, 12-15 punten, geen singleton.

De 1♥-opening

1 5+, 12-20 punten
1 - 0-4, 4-11 punten (3 met 4-7 of 10-11 punten mogelijk)
- 4 (niet meer), geen 5+/, 12+ punten
1SA Gebalanceerd of 4+
2 Transfer: 4+, tot 17 punten
2 Transfer: 4+, tot 17 punten
2 6+
2 Forcing
2SA gebalanceerd 18-19 punten
3..3 Transfers
1SA 5+, 6+ punten, rondeforcing
2 Natuurlijk, kan eventueel met 2-5-3-3, (dus 3+), 12-17 pnt.
2 Natuurlijk, 4+ en 5, 12-17 pnt.
2 Natuurlijk, 6+, 12-15 pnt.
2 Natuurlijk, 3+ en 5+, 12-15 pnt.
2SA gebalanceerd 18-19 punten, geen 3
3..3 Transfers
3SA 18-19 punten, 3+
4 Minimum, ongebalanceerd 4+ en 6+
2/ 4+/, 12+ punten
2 Precies 3, 8-9 punten (of mooie 7).
2..3 Two-Way trials na 1♥/♠-2♥/♠
2 Garozzo splinter: 4+, 8-11 punten met singleton/renonce of 16+ punten.
2SA Sprongbod in schoppen, 6+, 13+ punten, mancheforcing.
3 Bergen raise: 4+, 6-9 punten.
3 Relay
3 Minimum                               
anders Maximum
3 Bergen raise: 4+, 10-11 punten, geen singleton.
3 Preemptieve verhoging, 4+, 2-5 punten, onevenwichtig
3 Splinter, 4+, 12-15 punten, korte
3SA No-splinter, 4+, 12-15 punten, geen singleton
4 Splinter, 4+, 12-15 punten, korte
4 Splinter, 4+, 12-15 punten, korte
4 Zwakke verhoging, 5+, onevenwichtig

De 1♠-opening

1 = 5+, 12-20 punten
1SA 4-11 punten, meestal geen 3 (3 met 4-6 of 10-11 punten mogelijk).
2 Eevenwichtig of 4+, 12-17 punten
2 4+, 12-17 punten
2 4+, 12-17 punten
2 6+, 12-15 punten
2SA Evenwichtige hand, 18/19 punten, geen singleton.
3..3 Transfers                          
2 3+ (indien 4-333), GF
2 4+, 12+ punten, GF
2 5+, 12+ punten, GF
2 Precies 3, 8-9 punten (mooie 7/slechte 10)
2SA..3 Two-Way trials na 1♥/♠-2♥/♠
2SA Garozzo splinter: 4+, 8-11 punten met singleton/renonce of 16+ punten.
3 Bergen raise: 4+, 6-9 punten.
3 Relay
3 Minimum
anders Maximum
3 Bergen raise: 4+, 10-11 punten, geen singleton.
3 Splinter, 4+. 12-15 punten, singleton
3 Bergen Raise: 4+, 2-5 punten, onevenwichtig
3SA No-splinter, 4+,12-15 punten, geen singleton
4 Splinter, 4+. 12-15 punten, singleton/renonce
4 Splinter, 4+. 12-15 punten, singleton/renonce
4 Splinter, 4+. 12-15 punten, renonce
4 Zwakke verhoging, 5+, onevenwichtig

De 1SA-opening

1SA = 15-17 punten, evenwichtig. 5/ is (zelden) mogelijk.
2 Stayman, mag zonder vierkaart hoog
2 Geen vierkaart of
2 Sign-off: 4+ en 4+
2 Sign-off: 4 en 5+ ( Met voorgepaste hand)
2SA Inviterend
3 Minor Suit Ask
3 5+ en 4, manche-forcing
3 4 en 5+, manche-forcing
3SA To play
4 Roman Gerber 1430
4SA Kwantitatief
2 4 (evt. 4)
2 Inviterend, geen 4!
2SA Inviterend, 4
3 Minor Suit Ask
3 5++4, inviterend (in eerste instantie voor 3SA)
3 Inviterend
3 Sleminvite met -fit
3SA To play maar converteerbaar met 4
4/ Splinter
4SA Kwantitatief (RKC via 3)
2 4, geen 4
2SA Inviterend
3 Minor Suit Ask
3 5++4, inviterend (in eerste instantie voor 3SA)
3 Sleminvite met -fit
3 Inviterend
3SA To play
4// Splinter
4SA Kwantitatief (RKC via 3)
2 Transfer naar 2
2 2- of 3-kaart
2, 3/ Maximum, 4 en 2//
2SA Maximum, 3433
3 Minimum, 4
2 Transfer naar 2
2 2- of 3-kaart
2SA Maximum, 4333
3// Maximum, 4 en 2//
3 Minimum, 4
2 Transfer naar
2SA Maximum, 3+ met minimaal één tophonneur
3 Met alle andere handen
2SA Transfer naar 3
3 Maximum, 3+ met minimaal één tophonneur
3 Met alle andere handen
3/// Slem invite
3SA To play
4 Roman Gerber 1430
4/ Texas transfers naar 4/

De 2♣-opening

2 - Zwak: +, tenminste 5/4, 5-10 punten
- Mancheforcing, elke verdeling
2 Forcing relay: vraagt beste kleur
2 Zwak, 5+
2 Inviterend, 4+, 15-17 punten
2SA Inviterend, 15-17 punten, geen 3 of 4
3/ Natuurlijk, forcing
3 Inviterend, 4+, 15-17 punten
2 Zwak, 5+
2SA Inviterend, 15-17, geen 4 of 3
3/ Natuurlijk, forcing
3 Inviterend, 4+, 15-17 punten
3 Inviterend, 3+, 15-17 punten
2SA Gebalanceerd 25+ punten
Als na 2SA-opening
anders Natuurlijk, mancheforcing
2/ Voorkeur voor /
2SA Gebalanceerd 25+ punten
Als na 2SA-opening
anders Natuurlijk, Sterk
2SA Forcing relay (18+ punten)
3 5 en 4, 5-7 punten
3 5 en 4, 5-7 punten
3 5 en 4, 8-10 punten
3 5 en 4, 8-10 punten
3SA 5 en 5, 5-7 punten
4 5 en 5, singleton/renonce , 8-10 punten
4 5 en 5, singleton/renonce , 8-10 punten
4/ Keycard vraag voor /

De 2♦-opening

2 Multi:
- Zwak: 6 of 6 (soms 5)
- Semi-mancheforcing of
- Evenwichtig, 23-24 punten
2 Converteerbaar
pas Zwakke twee in
2 Zwakke twee in
2SA Gebalanceerd 23-24 punten (Ook na andere antwoorden)
Als na een 2SA opening
2/ Semi-manchefocing in /
2 Converteerbaar, met -interesse
2SA Forcing relay
3 Minimale zwakke twee in
3 Minimale zwakke twee in
4 To play
3 Maximale zwakke twee in
4 To play
3 Maximale zwakke twee in
3/ Natuurlijk, rondeforcing
3/ Converteerbaar (competitive)
4 Forcing relay: Vraagt transfer naar openaars hoge kleur
4/ Zwakke twee in /
4 Forcing relay: Vraagt openaar zijn hoge kleur te bieden
4/ Zwakke twee in /
4 Converteerbaar
4 To play

De 2♥/♠-opening

2 Muiderberg, 5, 4+/, 5-11 punten
2 Natuurlijk, rondeforcing. Steun vanaf xx.
2SA Forcing relay
3 4+
pas Wilde 3 spelen
3 Wilde 3 spelen
3 Sleminvite in
3 Sleminvite in
3 4+
pas Wilde 3 spelen
3 Sleminvite in
3 Sleminvite in
4 Wilde 3 spelen
3 Converteerbaar
3 Inviterende verhoging in
3 Competitive, niet inviterend
4 Non-forcing relay (competitive)
2 Muiderberg, 5, 4+/, 5-11 punten
2SA Forcing relay
3 4+
pas Wilde 3 spelen
3 Wilde 3 spelen
3 Sleminvite in
3 Sleminvite in
3 4+
pas Wilde 3 spelen
3 Sleminvite in
3 Sleminvite in
4 Wilde 3 spelen
3 Converteerbaar
3 Inviterende verhoging in
3 Natuurlijk, rondeforcing. Steun vanaf xx.
3 Competitive, niet inviterend
4 Converteerbaar (competitive)

De 2SA-opening

2SA 20-22 punten, evenwichtig, vijfkaarten mogen in elke kleur
3 Niemeijer: vraagt naar vier- of vijfkaarten hoog
3 Minimaal één vierkaart hoog
3/ 4/ (de kleur die je niet hebt)
3SA Sign off, geen 4-kaart hoog
4 4 en 4
3/ 5/
3SA Geen 4-kaart hoog
3/ Transfer naar 3/
3 Transfer naar 4
3SA Precies 4 en 5, niet forcing
4 Transfer naar 4
4/ Texas transfers naar 4/

Andere openingen

Openingen op 3 niveau en hoger
3 Preemptief 6+
3 Preemptief 6+
3 Preemptief 7+
3 Preemptief 7+
3SA Dichte zeskaart of langer in klaveren of ruiten, ten hoogste een vrouw ernaast
4 Non-forcing relay
4 Forcing relay
4 To play
4 To play
/share/Web/dokuwiki/data/pages/bridge/systeem/schema.txt · Laatst gewijzigd: 2020/12/22 00:21 door pieter
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Powered by PHP Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0 Valid HTML5