Twee over één mancheforcing “subtitle”Biedsysteem en afspraken bij het tegenspel“/subtitle” “author” “firstname”Pieter“/firstname” “othername”van der“/othername” “surname”Meulen“/surname” “/author” “author” “firstname”Carola“/firstname” “othername”van der“/othername” “surname”Meulen-Besamusca“/surname” “/author” “copyright” “year”1998“/year” “holder”Pieter en Carola van der Meulen“/holder” “/copyright” “edition”Revisie nummer $Revision: 1.37 $“/edition” “date”$Date: 2005/02/01 16:59:03 $“/date” “/bookinfo” “preface” “title”Inleiding“/title”

Schema van openingen en speciale antwoorden

1

met 4432 distributie, of een 3-kaart met 4333 of 3433 distributie | |

1/
T-Walsh, 4+/
1
T-Walsh, 4+ of 4-333
1SA

4/ | |

2

punten | |

3

onevenwichtig | |

3

en4, 12-15 punten. | |

3/

4/, 12-15 punten | |

3SA

singleton, geen 4 of 4 | |

 

1
4+, 12-20 punten
2
Inverted , 4+, 10+ punten
2SA

4-333 of 5-332 | |

3
Natuurlijk en inviterend, 6+
3
Preemptief, 4+, 2-6 punten, onevenwichtig.
3/

4/, 12-15 punten. | |

3SA

singleton. | |

4

punten. | |

 

1
5+, 12-20 punten
1

3 (3 met 4-7 of 10-11 punten mogelijk) * precies 4, geen 5+/, 12+pnt

1SA
5+, 6+ punten, F1R
2
Precies 3, 8-9 punten (mooie 7).
2

“link linkend=“GarozzoSplinters”“Gewijzigde Garozzo splinter”/link”: 4+, 8-11 punten met singleton/renonce of 16+ punten. | |

2SA

mancheforcing. | |

3

punten. | |

3

geen singleton. | |

3

onevenwichtig | |

3

punten. | |

3SA

singleton | |

4/

x/ | |

4

onevenwichtig | |

 

1
5+, 12-20 punten
1SA

4-6 of 10-11 punten mogelijk). | |

2

“ulink url=“relay1hs.html”“Mancheforcing relay”/ulink” | |

2
Precies 3, 8-9 punten (mooie 7).
2SA

“link linkend=“GarozzoSplinters”“Garozzo splinter”/link”: 4+, 8-11 punten met singleton/renonce of 16+ punten. | |

3

punten. | |

3

geen singleton. | |

3

| |

3

onevenwichtig | |

3SA

singleton | |

4/

x/ | |

4

| |

4

onevenwichtig | |

 

1SA
15-17 pnt, evenwichtig, zelden een vijfkaart hoog
2

“link linkend=“Stayman”“Stayman”/link”, mag zonder vierkaart hoog | |

2/

“link linkend=“JacobyTransfer”“Jacoby transfers”/link”naar 2/ | |

2/SA

“link linkend=“TransferLaag”“Transfers naar 3/”/link” | |

4
Roman Gerber
4/

“link linkend=“TexasTransfer”“Texas transfers”/link” naar 4/ | |

 

2

Multi: * Zwak met beide hoge kleuren * Mancheforcing, elke verdeling

2

“ulink url=“2k.html#r”“Relay”/ulink”, gelijke lengte of 15+ hcp | |

2SA

“ulink url=“2k.html#sa”“Sterke relay”/ulink” | |

 

2

Multi: * Zwakke twee in harten of schoppen * Semi-mancheforcing in klaveren of ruiten * 23-24 SA

2
Non-forcing relay
2
Non-forcing relay, met interesse voor de harten
2SA
Forcing relay
3
Non-forcing relay (competitive)
3
Non-forcing relay (competitive), met interesse voor de harten
4
Forcing relay, vraagt transfer naar openaars hoge kleur
4
Forcing relay, vraagt openaar zijn hoge kleur te bieden
4
Non-forcing relay (competitive)
4
To play (Kickback gaat via 2SA)

 

2/
Muiderberg, 5+/, 4+/, 5-11 punten
2SA
Forcing relay
3
Non-forcing relay
3
Inviterende verhoging
4
Non-forcing relay (competitive)

 

2SA
20-22 punten, evenwichtig, vijfkaarten hoog mogen in elke kleur
3
Niemeijer, vraagt naar vier- of vijfkaarten hoog
3/
Transfers naar 3/
3, 4
Transfers naar 4/
3SA
Precies 4 en 5, niet forcing
4/
Texas transfers naar 4/
4
Roman Gerber

 

3SA
Dichte zeskaart of langer in klaveren of ruiten, ten hoogste een vrouw ernaast
4
Non-forcing relay

Gebruikte afkortingen

FIR
Forcing voor 1 ronde
GF
Gameforcing
H
Tophonneur, d.w.z. Aas, Koning of Vrouw
inv
inviterend
MSA
Minor suit ask
NF
Niet-forcing
NFB
Negative Free Bid
®
Relay
SO
Sign-off

Biedingen van de tegenpartij zijn tussen haakjes geplaatst. Als twee biedingen zonder haakjes achter elkaar staan dan heeft de tegenpartij tussendoor gepast “/preface”

Openingen van één in een kleur

De 1♣ opening en transfer Walsh

Onze 1 kan op een korte kleur gedaan worden met 4-333, 4-333, of 4-4-32/23, met een hand die niet geschikt is voor een SA-opening. In alle andere gevallen zijn de klaveren echt, vanaf een vierkaart. Hierover spelen we (een variant van) transfer-Walsh. De gedachte achter deze conventie is om voorrang te geven aan het onderzoek naar een fit in de hoge kleuren. Daarom zijn de twee “goedkoopste” biedingen, 1 en 1, gereserveerd voor het aangeven van de hoge kleuren. Het “dure” 1 wordt gebruikt voor de minder belangrijke ruitenkleur (bron: XII). Het effect van deze omwisseling is dat de 1 //-antwoorden “transfers” geworden zijn naar 1//SA. De ontstane extra ruimte wordt (onder andere) gebruikt 5/3-fits in de hoge kleuren sneller op te sporen. Het tweede voordeel van deze methode is dat in een aantal gevallen meer duidelijkheid ontstaat over openaars klaverenlengte. Bovendien wordt het eindcontract vaker gespeeld in de openende (gemiddeld sterkere) hand.

De 1♦/♥/♠ antwoorden

Deze antwoorden geven een vierkaart in de kleur erboven aan. Zou het “standaard” antwoord op de 1 opening dus 1 zijn, dan bied je nu 1, hetzelfde geldt voor 1 en 1. Een biedserie als 1-1 -1SA-2 belooft dus een vijfkaart of langer in schoppen (de eerstgeboden kleur), en tenminste een vierkaart harten. De 1 en 1 antwoorden hebben voorrang op het 1 antwoord. Je geeft dus eerst je hoge kleuren aan en verzwijgt je ruitenkleur, ook al is die langer. Alleen als je zelf een opening hebt en de verdeling om later een reverse te geven kun je eerst je ruitenkleur tonen. In het biedverloop 1-1-1SA-1 belooft antwoorder dus een vijfkaart ruiten, een vierkaart harten en een eigen opening. Het 1 antwoord toont een vierkaart ruiten. Omdat klaverenverhogingen bij ons tenminste een vijfkaart beloven kan antwoorder eventueel ook een vierkaart klaveren en een 4333 verdeling hebben. Hij heeft dan geen (ander) bod beschikbaar. Openaar zal naar schatting in 80% van de gevallen 1SA herbieden. Tegenstanders hebben dan een “blinde” uitkomst tegen ons SA-contract. Openaar kan immers 0, 1 of 2 vierkaarten hoog hebben. Over het 1SA-rebid is 2 Checkback, vraagt vierkaarten hoog, of is de inleiding voor een forcing 3/3 bod van antwoorder. De voorbeelden hieronder zijn ontleend aan Better bidding with Bergen Vol I.

KQ65 Q874 Q1042 8 |

1: Vierkaarten hoog in normale volgorde.

10743 K53 KQ974 8 |

1: Schoppen gaan voor ruiten.

9 A643 Q87654 96 |

1: Harten ook.

AK54 A6 Q8743 93 |

1: Hier gaan we later met 2 reverse bieden.

8 Q953 A1087432 8 |

1: Of stop stiekem een hartje bij je ruiten en biedt 1

8 8654 A654 Q753 |

1

654 863 AQ5 8743 |

1: Ook met 4-3-3-3.

J954 Q6 87 A10654 |

1: Onderzoek naar /-fit komt voor klaverensteun.

742 86 AK874 A65 |

1: over het waarschijnlijke 1SA rebid probeer je 2SA.

Q104 KJ5 J6543 Q9 |

1: Je zou misschien liever 1SA bieden, maar dat is bij ons een klaverenverhoging.

Over de 1/ antwoorden geeft openaar zijn normale rebid. Enige uitzondering is het “accepteren” van de transfer. Dat belooft precies een driekaart in antwoorders kleur. Alle andere rebids (behalve 2SA) ontkennen dus precies een driekaart. Met een 4-kaart hoog mee en een 6-kaart wordt met een sterke hand 4 geboden en met een zwakke hand 4 in de hoge kleur. Enkele voorbeelden:

1 - 1 ?? | |

AK109 AQ9 87 10643 |

1: Driekaart aangeven

A875 10843 A6 AJ5 |

2: Normale verhoging naar 2.

9 K108 AK64 AKQ97 |

1: Later eens flink “uitpakken”.

AK64 95 J108 AQ73 |

1: Natuurlijk, ontkent een driekaart harten. Antwoorder weet nu dat openaar tenminste een vierkaart klaveren heeft!

9 K1084 AK6 AKQ97 |

3: Splinter!

Met een hand die geschikt is voor een 2SA rebid verzwijgt openaar bij ons overigens zijn driekaart steun voor antwoorder. Op deze manier voorkomen we dat antwoorder door 1SA te herbieden het eindcontract in de verkeerde hand plaatst. Na zo'n 2SA rebid spelen we 3 t/m 3 als transfers zodat een contract in een hoge kleur ook in de goede hand gespeeld wordt. Omdat openaar de “transfer” naar 1/ moet accepteren met (bijna) alle openingen met een driekaart steun is de acceptatie ven de transfer rondeforcing (openaar kan immers nog 20 punten hebben). Alleen met handen waarop je niet op 1 durfde te passen (bijvoorbeeld vier punten met een doubleton klaveren) kun je als antwoorder de handdoek in de ring gooien.

2♣ relay na 1♣-1♦/♥-1♥/♠

Met sterkere handen zonder vijfkaart in de geboden hoge kleur heeft antwoorder er behoefte aan om meer informatie te krijgen over openaars hand. Daarom spelen wij 2 in deze situatie als een soort “Checkback” relay. Openaar geeft hierover als volgt zijn globale kracht en verdeling aan: Biedingen op drie niveau zijn natuurlijk en tonen 18 punten of meer. Openaar is onevenwichtig, anders was 2SA herboden. Twee in antwoorders kleur toont 15-17 punten, en dus onevenwichtig, anders was 1SA geopend. Hierover is 2SA relay, waarna openaar op drie niveau natuurlijk kan herbieden. Andere biedingen op twee niveau tonen 11-14 punten. Twee in de andere hoge kleur en 2SA zijn natuurlijk. Twee ruiten is (dus) gereserveerd voor onevenwichtige handen met 11-14 punten, zonder vierkaart in de andere hoge kleur. Uitwerking antwoordschema:

1 - 1 1 - 2 | |

2
11-14 pnt., onevenwichtig, geen 4
2
15-17 pnt., onevenwichtig
2
11-14 pnt., 4
2SA
12-14 pnt., evenwichtig, geen 4
3
18+ pnt., 6“sup”+“/sup”, ergens een singleton
3
18+ pnt., 4 (dus 1345)
3
??
3
18+ pnt., 4 (dus 4315)
3SA
18+ pnt., 2326

1 - 1 1 - 2 | |

2
11-14 pnt., onevenwichtig, geen 4
2
11-14 pnt., 4
2
15-17 pnt., onevenwichtig
2SA
12-14 pnt., evenwichtig, geen 4
3
18+ pnt., 6 “sup”+“/sup”, ergens een singleton
3
18+ pnt., 4 (dus 3145)
3
18+ pnt., 4 (dus 3415)
3
??
3SA
18+ pnt., 3226

Waarschijnlijk is het handig om over de 2 en twee-in-antwoorders kleur antwoorden af te spreken dat respectievelijk twee-in-de-andere-hoge-kleur en 2SA relays zijn, waarna openaar op drie niveau hetzelfde antwoord geeft als hij in eerste instantie met 18+ punten gegeven zou hebben.

Het 2♦ rebid door antwoorder

Als antwoorder in de tweede ronde 2 biedt geeft dat een 6/4 aan in ruiten en de hoge kleur. Openaar wordt niet verondersteld te corrigeren naar antwoorders hoge kleur. In de situatie waarin 2 vierde kleur forcing zou zijn (om precies te zijn 1-1-1-2) spelen we 2 nog steeds als lange ruitenkleur. 2 Neemt de plaats van 2 als vierde kleur in. Op deze wijze is een antwoorders rebid van 2 altijd forcing relay, een 2 rebid is altijd sign-off. Overigens in situaties waarin 2 forcing relay is, spelen we 3 als sign-off. Forcing 3 bieden gaat dus via de 2 relay.

Het bieden na 1♣ - 1SA

Openaar biedt 2 met 14 punten of minder. 2SA geeft 18-19 punten met een evenwichtige hand aan (doubleton klaveren nog mogelijk). Andere biedingen zijn controlebiedingen met een onevenwichtige hand, dus tenminste een vierkaart klaveren. Over 2 kan antwoorder passen met 10 of een slechte 11 punten. Verder bieden geeft tenminste 11 punten aan en is forcing tot 2SA.

Aanpassingen na interventie

Na een informatiedoublet op 1 blijven de antwoorden hetzelfde. Na een volgbod op 1 vervalt T-Walsh. In de situatie 1-(pas)-pas-(dbl)-redbl geeft openaar een hand met een doubleton of een zwakke driekaart klaveren aan.

De 1♦ opening

Omdat we 1 - 2 als mancheforcing spelen, en 1 - 1SA als 6-9 punten, hebben we problemen met handen met 10-11 punten zonder een andere kleur dan klaveren. Het gaat hier dus om handen met een 4333 of 5332 verdeling, en handen met een zeskaart of langer in klaveren. Met de evenwichtige verdelingen bieden we 2SA, met een zeskaart bieden we 3, beiden inviterend en niet forcing. De voorbeelden zijn ontleend aan The two over one workbook.

1 - ?? | |

K82 J95 Q42 AJ73 |

2SA, niet forcing.

K82 54 Q97 KQ1083 |

2SA, niet echt fijn om te bieden.

Q2 865 K3 AJ10975 |

3, niet forcing.

72 865 KQ5 KQJ42 |

Deze zou ik geloof ik stiekem verkopen als inverted ruiten.

Het bieden na 1♦-2♦

Met een minimum biedt openaar 3 (12-14, evenwichtig) of 3 (11-14, onevenwichtig). 2SA is evenwichtig met 18-19. Elk ander bod is mancheforcing en geeft een controle in de geboden kleur aan. In deze situatie spelen we (uiteraard) ook splinters. ===== Aanpassingen na tussenbieden

Na een informatiedoublet blijven de antwoorden ongewijzigd. Uitzonderingen: * 2 Niet forcing, tenminste een vijfkaart. Mancheforcing handen met klaveren zullen eerst moeten redoubleren. * 2 Normale verhoging, 5-9 punten. * 2SA Truscott, inviterend of betere ruitenverhoging.

De 1♦ opening

Omdat we 1 - 2 als mancheforcing spelen, en 1 - 1SA als 6-9 punten, hebben we problemen met handen met 10-11 punten zonder een andere kleur dan klaveren. Het gaat hier dus om handen met een 4333 of 5332 verdeling, en handen met een zeskaart of langer in klaveren. Met de evenwichtige verdelingen bieden we 2SA, met een zeskaart bieden we 3, beiden inviterend en niet forcing. De voorbeelden zijn ontleend aan The two over one workbook.

1 - ?? | |

K82 J95 Q42 AJ73 |

2SA, niet forcing.

K82 54 Q97 KQ1083 |

2SA, niet echt fijn om te bieden.

Q2 865 K3 AJ10975 |

3, niet forcing.

72 865 KQ5 KQJ42 |

Deze zou ik geloof ik stiekem verkopen als inverted ruiten.

Het bieden na 1♦-2♦

Met een minimum biedt openaar 3 (12-14, evenwichtig) of 3 (11-14, onevenwichtig). 2SA is evenwichtig met 18-19. Elk ander bod is mancheforcing en geeft een controle in de geboden kleur aan. In deze situatie spelen we (uiteraard) ook splinters. ===== Aanpassingen na tussenbieden

Na een informatiedoublet blijven de antwoorden ongewijzigd. Uitzonderingen: * 2 Niet forcing, tenminste een vijfkaart. Mancheforcing handen met klaveren zullen eerst moeten redoubleren. * 2 Normale verhoging, 5-9 punten. * 2SA Truscott, inviterend of betere ruitenverhoging.

De 1♦ opening

Omdat we 1 - 2 als mancheforcing spelen, en 1 - 1SA als 6-9 punten, hebben we problemen met handen met 10-11 punten zonder een andere kleur dan klaveren. Het gaat hier dus om handen met een 4333 of 5332 verdeling, en handen met een zeskaart of langer in klaveren. Met de evenwichtige verdelingen bieden we 2SA, met een zeskaart bieden we 3, beiden inviterend en niet forcing. De voorbeelden zijn ontleend aan The two over one workbook.

1 - ?? | |

K82 J95 Q42 AJ73 |

2SA, niet forcing.

K82 54 Q97 KQ1083 |

2SA, niet echt fijn om te bieden.

Q2 865 K3 AJ10975 |

3, niet forcing.

72 865 KQ5 KQJ42 |

Deze zou ik geloof ik stiekem verkopen als inverted ruiten.

Het bieden na 1♦-2♦

Met een minimum biedt openaar 3 (12-14, evenwichtig) of 3 (11-14, onevenwichtig). 2SA is evenwichtig met 18-19. Elk ander bod is mancheforcing en geeft een controle in de geboden kleur aan. In deze situatie spelen we (uiteraard) ook splinters. ===== Aanpassingen na tussenbieden

Na een informatiedoublet blijven de antwoorden ongewijzigd. Uitzonderingen: * 2 Niet forcing, tenminste een vijfkaart. Mancheforcing handen met klaveren zullen eerst moeten redoubleren. * 2 Normale verhoging, 5-9 punten. * 2SA Truscott, inviterend of betere ruitenverhoging.

De 1♥/♠ opening

1SA forcing, 2-over-1 mancheforcing

Over een 1/ opening spelen we een 1SA als praktisch forcing (bron: Better bidding with Bergen Vol I, The two over one workbook). De kans op een superieur 1SA-contract geven we op om met onevenwichtige handen die geen 2-over-1 waard zijn toch de beste deelscore te kunnen vinden. Bijvoorbeeld: 84 KJ94327Q763 zal normaal gesproken 1SA bieden en hopen dat partner niet past; omdat een 1SA-antwoord bij ons nog tot 11 (12 slechte) punten kan bevatten zal openaar vrijwel altijd nog een bod doen. Openaar zal er, zoals gezegd, zoveel mogelijk naar streven in deze situatie nog een bod te vinden; antwoorder kan immers nog 10-11 punten met een driekaart steun in openingskleur hebben. Hij zal een tweede kleur bieden, of zijn openingskleur herbieden met een zeskaart. Met een 5332 zal hij passen en 11 of 12 punten is pas een optie. Vanaf 13 punten toch maar 2, dit kan dus vanaf een doubleton. Omdat antwoorder tot 12 punten nog 1SA zal antwoorden, belooft een 2-over-1 er dus 12 of meer. Een dergelijk bod is daarom ook direct mancheforcing. Handen waarmee je normaal gesproken een 2-over-1 zou geven, gevolgd door een manchepoging of zelfs een sign-off, begin je immers met 1SA. Het bieden na een 2-over-1 is vrij simpel: openaar en antwoorder herbieden natuurlijk, een sprong zal naast (bescheiden) extra kracht, vooral de distributie en de kwaliteit van de kleuren tonen. Let wel, een reverse-bod is nog steeds reverse, maar mag wat minder op punten, en wat meer op verdeling en mooie kleuren gebaseerd zijn. Een sprong naar de manche in een van de geboden kleuren (zowel door openaar als door antwoorder) is “principle of fast arrival”.

1♠ en 1SA omgewisseld over 1♥

Dit is eigenlijk een invulling van het “Useful space principle” (zie de publicaties daarover door Jeff Rubens, de bedenker van o.a. Rubensohl). Het 1SA antwoord heeft, zowel qua puntenbereik als qua distributie, een grote range. Het is dus logisch om zo veel mogelijk ruimte te reserveren voor antwoorder om zijn hand verder te omschrijven. Door het 1 en het 1SA antwoord om te draaien gebruik je de maximaal beschikbare ruimte: 1 is immers het goedkoopste bod over 1.

Transfers na 1♥-1♠

Openaar herbiedt 1SA met een vierkaart klaveren óf een gebalanceerde hand, 2 met een vierkaart ruiten en 2 met een vierkaart schoppen. Omdat openaar de schoppen zonder reverse aan kan geven kun je afspreken dat het 1SA antwoord een vijfkaart schoppen belooft en 1 0-4 schoppen. Voordelen: * Openaar kan nog 1SA herbieden over 1. Antwoorder kan dus besluiten daar te gaan spelen. * Een 2 rebid door openaar over 1 belooft altijd een zeskaart. * Openaar heeft geen rebid probleem met een vierkaart schoppen. * Je kunt makkelijker in 5-3 fits in schoppen komen. * Het ruiten rebid van openaar (via 2 dus), belooft ten allen tijde een vierkaart. * Antwoorder hoeft geen “false preference” te geven met een doubleton in partners eerste - en een vierkaart in partners tweede kleur. Je accepteert met zo'n hand gewoon de transfer. Openaar komt nog een keer aan de beurt. Waar je eerst geneigd was met 8 of 9 punten partners tweede kleur “voor de zekerheid” naar het drie niveau te verhogen, kun je die verhoging nu reserveren voor betere handen. * Schoppen is een minder veilige kleur geworden voor de tegenstanders. Antwoorder kan er immers nog vier hebben. Nadelen: * De tegenpartij kan 1 “gratis” doubleren * Je kunt niet meer in 1SA eindigen als antwoorder een vijfkaart schoppen heeft. * Omdat antwoorder na 1-1 nog sterk kan zijn met een vierkaart schoppen en een 4441 of een gebalanceerd spel, moet je daar in het verdere bieden rekening mee gaan houden. Een redelijke afspraak lijkt om 3 te herbieden mèt fit voor openaars tweede kleur en 3SA zonder fit. Wegens ruimtegebrek belooft dat een stopper in de ongeboden kleur. Als je te sterk bent voor 3SA moet je eerst maar 2 herbieden om daarna uit te pakken.

2♠ als relay

In biedseries die beginnen met 1-1 kun je in een aantal gevallen een 2-rebid van openaar of antwoorder “gratis” als relay gebruiken. Tenzij openaar schoppen aangaf met zijn rebid (1-1-2 dus) is er geen schoppenfit: antwoorder heeft er maximaal vier. Je kunt deze relays ook spelen zonder het 1 en het 1SA antwoord om te draaien; dan heb je zelfs geen last meer van de 1-1-2 uitzondering. Het totaaleffect: een 2 rebid is altijd relay met een hand die te sterk is om meteen op drie niveau te bieden, ongeacht wie het bod doet. De enige uitzondering is de situatie 1-1-2-2, waar 2 uiteraard natuurlijk moet zijn. Hieronder wordt de relay per situatie besproken.

1♥-1♠-2♠

“Te sterk voor een bod op drie niveau” betekent hier gewoon: mancheforcing. Voordelen: * Je kunt directe rebids op drie niveau gebruiken om inviterende 5-5 handen aan te geven. * Antwoorder kan meer over zijn hand vertellen. * Openaar kan (eindelijk) mancheforcing zijn zeskaart harten vertellen zonder 3SA voorbij te gaan.

1♥-1♠-1SA/2♣-2♠

Openaar biedt (tenzij met hele wilde handen) 2SA, waarna antwoorder een natuurlijk bod op drie niveau doet. Op deze manier kan antwoorder drie ranges aangeven: * Een simpel bod op twee niveau (inclusief pas), met zwakke handen. * Een bod op drie niveau met leuke handen. * 2 gevolgd door een bod op drie niveau met hele leuke handen. Als bonus kun je afspreken dat als antwoorder via de 2 relay 3 biedt, dat een driekaart harten aangeeft en mancheforcing is. Dit doe je alleen met een opening, en dus geef je meteen een vierkaart schoppen met een evenwichtige hand aan (dat is de enige hand waarmee je met 1 begint en zowel een opening als een driekaart harten hebt).

1♥-1♠-2♥-2♠

Nu kun je afspreken dat een nieuwe kleur op drie niveau door antwoorder een sign-off is als hij direct geboden wordt, en inviterend als hij via 2 geboden wordt. 3 via de 2 relay is weer mancheforcing.

Schematisch

1 - ?? | |

1 ®;

* 6+ punten, 4, evenwichtig of 4441 met x

“row” “entry”1SA |

4+ of evenwichtig, 12-17 punten
2
4+, 12-17 punten
2
4+, 12-17 punten
2
100% 6+
2
Elke mancheforcing
2SA
18-19, evenwichtig
3/
5/5, inviterend
3
6+, inviterend

“/entry” “/row”

1SA
5+, rondeforcing
2 etc.
Als voorheen

1 - 1 1SA - ?? | |

pas
5-8 punten, 1SA lijkt aardig
2
6-9, preference
2
zeskaart, zwak
2
3, 4-7 punten of 2, 6-9 punten
2 ®
Sterke relay

“row” “entry”2SA |

afwachtend

“row” “entry”3 |

5+, 10-12 punten
3
6+, 10-12 punten
3
3, mancheforcing

“/entry” “/row”

Rest
Natuurlijk, mancheforcing

“/entrytbl” “/row”

2SA
10-11, evenwichtig
3
5+, 8-10 punten
3
6+, 8-10 punten
3
3, 10-11 punten
3
4 en 4, mancheforcing
3SA
13-16 evenwichtig

1 - 1 2 - ?? | |

pas
zwak, lange klaveren
2
preference
2
3, 4-6 punten of 2, 6-9 punten
2 ®

“row” “entry”2SA ® |

afwachtend

“row” “entry”3 |

6+, 10-12 punten
3
4+, 10-12 punten
3
3, mancheforcing

“/entry” “/row” “/entrytbl” “/row”

2SA
10-11, evenwichtig
3
6+, 8-10 punten
3
4+, 8-10 punten
3
3, 10-11 punten
3
4 en 4, mancheforcing
3SA
13-16 evenwichtig

1 - 1 2 - ?? | |

2
3, 4-6 punten of 2, 6-9 punten
2
preference
2SA
10-11, evenwichtig
3/
lengte
3
3, 10-11 punten
3
inviterend
3SA
no-splinter!

1 - 1 2 - ?? | |

2 ®

“row” “entry”2SA ® |

afwachtend

“row” “entry”3/ |

6+/, 10-12 punten
3
3, mancheforcing

“/entry” “/row” “/entrytbl” “/row”

2SA
10-11, evenwichtig
3/
6+/, 6-9 punten
3
2/3, 10-11 punten
3
4441, x, mancheforcing
3SA
13-16 evenwichtig

1 - 1 2 - ?? | |

2SA ®

“row” “entry”3/ |

4+ kaart
3
6“sup”+“/sup”
3
4

“/entry” “/row”

3/
6+ kaart

Antwoorder kan lange kleuren meteen introduceren. Als hij na 1-1-2-2SA-… nog een nieuwe kleur biedt is dat een stopper onder 3SA en een controlebod boven 3SA.

1 - 1SA ?? | |

2
3+ (als 2-5-3-3), 11-17 punten
2
4+, 11-17 punten
2
11-15 punten; 6+
2
normale verhoging
2SA

spelen als Garozzo-splinter | |

3/
4+kaart, GF
3
inviterend
3
4, 14-16 punten
3SA
18-19, evenwichtig, geen 3
4/
x/, 17-19 punten

In competitie

In de situatie 1 - 1 dreigen we na een volgbod van 2 of 2 een eventuele 4-4 fit in de schoppen te gaan missen. We spelen daarom doublet door openaar als negatief met een vierkaart schoppen. Passen ontkent in deze situatie een vierkaart schoppen. Als de tegenstander een transferbod van openaar na 1 - 1 doubleert, geeft pas van antwoorder aan dat-ie hier wil spelen. Redoublet betekent zoiets als “geen voorkeur partner, kies zelf maar”.

De ontwikkeling na een 2-over-1

De situatie is 100% mancheforcing. Openaar hoeft dus niet te springen om extra kracht aan te geven. Openaars rebid ziet er als volgt uit: * Rebid in openingskleur: catchall, kan op een vijfkaart. * Een tweede kleur onder openingskleur is echt; in deze situatie spelen we nog steeds vierde kleur forcing. * Een reverse of een nieuwe kleur op 3 niveau kan vanaf 15 punten als de kleuren mooi zijn. * 2SA heeft een split range: 11-14 punten of 18-19. * Een sprongbod in een nieuwe kleur op 3 niveau geeft vanaf 15 punten aan met twee (goede) vijfkaarten. * Verhogingen van antwoorders kleur: principle of fast arrival. * “Jump-reverses” (bijv. 1-2-3) zijn splinters maar beloven geen overwaarde. * Een sprong naar drie in de eigen hoge kleur belooft een gesloten zeskaart of langer, en stelt deze kleur vast. * Vier in eigen major: principle of fast arrival. * Een direct 3SA-bod belooft een gebalanceerde hand met 15-17 punten.

Bergen raises

We gebruiken dit door Marty Bergen gepubliceerde (zie Better bidding with Bergen Vol I) stelsel van troefverhogingen, nog uitgebreid met gewijzigde “link linkend=“GarozzoSplinters”“Garozzo-splinters”/link”. Dit stelsel biedt de mogelijkheid om driekaartsverhogingen te geven in de ranges 4-6, 7-9, 10-11(12) en 12+. Vierkaartsverhogingen of langer kunnen in de ranges 2-5, 6-9, 10-11, 12-15 en 16+. Alle biedingen boven twee in de openingskleur beloven één of andere vierkaartsverhoging. De enige uitzondering hierop is 1-2SA; dit belooft een zeskaart of langer in de schoppen en is mancheforcing. Voor de driekaartsverhogingen hebben we dus de volgende mogelijkheden (uitgaande van een 1-opening): * De directe verhoging naar 2 belooft precies een driekaart schoppen, en precies 8 of 9 punten (of een mooie 7). * Als je wel een driekaart schopen hebt, maar niet genoeg voor 2 bied je eerst 1SA, en daarna (als je de gelegenheid hebt) 2. Partner is gewaarschuwd dat je óf maar een doubleton harten hebt, óf erg zwak bent. Deze kun je een enkele keer ook gebruiken met een vierkaart en een zwak spel dat niet geschikt is voor 3 of 3. * Ben je te sterk voor 2, maar te zwak om de manche te forceren, dan bied je weer eerst 1SA, om vervolgens de schoppen met een sprong te verhogen. Dit belooft 10-11 punten. * Kun je de manche forceren dan begin je met een 2-over-1 (bijvoorbeeld 2) en steunt daarna de schoppen. De situatie is dan al mancheforcing. Over een 1-opening heeft een vierkaart schoppen voorrang boven het directe steunen van de harten op een driekaart. Met een vierkaart wordt direct verhoogd. Hieronder volgen de mogelijkheden:

1 - ??
2 ®

“link linkend=“GarozzoSplinters”“Garozzo splinter”/link”: belooft een inviterende hand met een singleton of 16 punten of meer. | |

3
Constructief, 6-9 punten. Indien 8 of 9 punten zonder singleton (anders een Garozzo splinter)

“row” “entry”3 ® |

Algemene trial

“row” “entry”3 |

Minimum
4
Maximum slecht voor slem
Anders
Maximum en controle

“/entry” “/row” “/entrytbl” “/row”

3

Garozzo splinter). | |

3

een singleton. | |

3

splinter). | |

3SA

splinter). | |

4/
Splinter, 12-15 punten.
4
Als 3 tenminste een vijfkaart.

Het verdere bieden

Reverses, jump rebids

Openaars herbiedingen met sprong in een nieuwe kleur (1 - 1 - 2) zijn mancheforcing, vanaf 18 punten. Reverses (1 - 1 - 2) kunnen minder sterk zijn (vanaf een goede 16 punten). Jump reverses (1 - 1 - 3) zijn conventionele (splinter) verhogingen. Reverses zijn dus niet forcing tot aan de manche maar beloven nog een bod (tenzij antwoorder de manche biedt). Antwoorder kan bieden zonder dat hij bang hoeft te zijn dat openaar gaat passen. In veel situaties is het principle of fast arrival van toepassing. Voorbeelden

1 - 1 2 - 2 |

Forcing, vanaf een vijfkaart.

1 - 1 2 - 2 3 |

Niet-forcing, belooft ca 16-17 punten. Antwoorder past uiteraard alleen met een absoluut minimum.

1 - 1 2 - 3 |

Forcing (principle of fast arrival). Een direct 4 bod door antwoorder is dus zwak.

1 - 1 2 - 3 |

Forcing, waarschijnlijk zonder vijfkaart schoppen. Antwoorder kan heel goed met een slempoging bezig zijn.

1 - 1 2 - 4 |

Omdat 3 al forcing is moet dit een splinter zijn (of niet?)

1 - 1 2 - 2SA 3 - 3SA |

Sterker dan een direct 3SA bod. Openaar mag verder met een maximum.

Transfers na een sterk 2SA rebid

Na een sterk 2SA-rebid zijn de biedingen 3 t/m 3 transfers. Dit heeft als voordeel dat antwoorder zijn distributie makkelijker aan kan geven en dat contracten in de ongeboden hoge kleur vaker in de goede hand gespeeld zullen worden. Als extraatje kan antwoorder een sign-off geven naar een kleur op drie niveau, waar hij volgens normale methodes alleen forcing kan bieden. Transfers naar een ongeboden kleur beloven tenminste een vierkaart, naar antwoorders eerste kleur beloven ze tenminste een vijfkaart. Na een transfer naar klaveren (met 3) kan openaar met 3SA aangeven dat hij geen interesse heeft in een hoog klaverencontract. Enkele voorbeelden:

KQ84 Q6 AJ10 KQJ7 |

A652 K1053 76 864 |

1 - 1 2SA - 3 3 - 3SA 4 | |

KQ84 Q6 AJ10 KQJ7 |

A652 K10563 7 864 |

1 - 1 2SA - 3 3 - 3 4 | |

KQ84 Q6 AJ10 KQJ7 |

A65 K10563 72 864 |

1 - 1 2SA - 3 3 - 3SA | |

KQ8 Q64 AJ10 KQJ7 |

A65 K10563 72 864 |

1 - 1 2SA - 3 3 - 3SA 4 | |

KQ8 Q64 AJ10 KQJ7 |

A65 AJ10653 7 864 |

1 - 1 2SA - 3 3 - 4 | |

KQ84 Q6 AJ10 KQJ7 |

65 KJ10653 76 864 |

1- 1 2SA - 3 3 | |

KQ84 AJ10 Q6 KQJ7 |

6 Q753 K106532 86 |

1 - 1 2SA - 3 3 | |

A84 KJ1064 AQ6 K7 |

KJ63 AQ4 73 QJ32 |

1 - 1 2SA - 3 3 - 3SA “sup”*)“/sup” 4 - 4 *) Not serious | |

Het bieden met een fit in antwoorders kleur

Na het 1-over-1 antwoord van partner kunnen we met een fit in zijn kleur ons spel over het algemeen direct goed omschrijven. De limiethanden (in dit geval 16-17 punten) met een singleton geven problemen, deze werden na een 1/-opening geboden via een Garozzo splinter; die spelen we jammer genoeg alleen over 1-openingen, niet over de antwoorden daarop. Dit probleem wordt ten dele opgelost door het bieden van “Splimits”, dit houdt in dat een sprong naar een kleur tussen de openingskleur en de troefkleur (d.w.z. een jump-reverse, “dubbel op”), een singleton in de geboden kleur aangeeft met troefsteun en ongeveer 16-17 pnt. Resteren alleen nog de handen met een singleton boven de troefkleur of onder de openingskleur: die zullen moeten kiezen tussen 3 en 4 in de troefkleur (met een mooie 17-punter toch maar een splinter). Merk op dat een verhoging naar drie in de troefkleur (niet preëmptief) een singleton ontkent in de kleuren tussen de openingskleur en de troefkleur. Voor het overige gaat het eigenlijk hetzelfde als na een opening van 1/, splinters en no-splinters gelden nog steeds, en geven ±18-20 punten aan. Vier in de (lage) openingskleur geeft een zwakke 6/4 aan. Na een verhoging naar het 2 niveau gewoon 2-way trials.

1 - 1 ?? |

4+, 6+ punten.

2
4 (Geen driekaart, dan 1).
3
Splimit. Inviterende verhoging met x. Hierover is 3 Sign-off.
3
Inviterende verhoging. Ontkent dus x.
3, 4
Splinter, mancheforcing, x/.
3SA
No-splinter.
4

concentratie | |

4
Waarschijnlijk zwak met een extreme verdeling.
4
Kickback

Over de splinterbiedingenis 4 een herhaalde transfer; openaar biedt verplicht 4. Als antwoorder hierover nog verder biedt was 4 toch een controlebod, dat eventueel ook controles in tussenliggende kleuren ontkent.

Vierde kleur forcing

Het gebruik van de “vierde kleur forcing” als vraag aan partner om zijn kaart nader te omschrijven mag bekend worden verondersteld. Hier wordt alleen omschreven welke biedingen hieronder vallen, en tot hoever de vierde kleur forcing is. ; Vierde kleur op 2 niveau * Tenminste inviterende waarden, maar mancheforcing zodra het antwoord “emphasis role=“bold”“of”/emphasis” het rebid van de vrager 2SA overschrijdt. ; Vierde kleur op 3-niveau * Mancheforcing. ; Vierde kleur met sprong * Cue-bid voor de laatstgenoemde kleur, belooft eerste of tweede controle. ; Vierde kleur gevolgd door een rebid in de vierde kleur * Mancheforcing met een goed tweekleurenspel (tenminste twee vijfkaarten). Een verhoging van de vierde kleur geeft een vierkaart in die kleur aan. Als dat duidelijk niet mogelijk is (zoals bijvoorbeeld in de biedserie 1-1-2-2-3, waarin het 2-bod een vierkaart schoppen ontkent) geeft zo'n verhoging een halve stopper aan. Als de verhoging 3SA overschrijdt is het een controlebod (waarschijnlijk dus een singleton) met partners kleur als troef.

Checkback Stayman

Checkback Stayman (zie X) is bedoeld om het ontbreken van de “vierde kleur” in een biedserie als 1-1-1SA op te vangen. Na 1-1-1 kun je met 2 een forcing bod doen, om bijvoorbeeld om in tweede instantie een forcing ruitenverhoging te geven, of om te onderzoeken of partner een 3-kaart schoppen heeft, alvorens 2/3SA te bieden. Checkback Stayman laat na een 1SA-rebid van partner het 2-bod (Checkback) de functie van de vierde kleur overnemen. Openaar reageert dan door zijn hand verder te omschrijven: hij steunt antwoorders kleur met een driekaart, biedt een nieuwe hoge kleur met een vierkaart, of herbiedt zijn vijfkaart harten. Heeft openaar niets van dit alles te melden, dan biedt hij gewoon 2. Omdat antwoorder door middel van 2 altijd forcing kan bieden, zijn de alternatieven (zelfs sprongbiedingen naar een nieuwe kleur) gedevalueerd: na 1-1-1SA is 2 het enige forcing bod, verder is alles zwak of inviterend. Let op: alle forcing biedseries beginnen met 2 maar niet alle biedseries die met 2 beginnen zijn forcing.

1 - 1 1SA - ?? | |

2 ®
Checkback, forcing relay
2

2, toont 6 met 4 | |

2
Niet-forcing. Vraagt openaar te kiezen tussen 2 en 2
2
Sign-off. Absoluut niet inviterend
2SA
Inviterend.
3
Sign-off.
3/
Inviterend met tenminste twee vijfkaarten
3

schoppen | |

3SA
To play
4/
To play

Bieden na het antwoord op 2♣

Na het antwoord op 2 verloopt het bieden in grote lijnen natuurlijk. Op de volgende uitzonderingen na zijn alle rebids van antwoorder (manche)forcing. * Na een 2 antwoord op Checkback is het herbieden van de eigen hoge kleur sign-off. * Na een antwoord in een hoge kleur is een verhoging naar 3 niveau van deze kleur inviterend, maar niet forcing. * Een 2SA rebid is inviterend.

1 - 1 1SA - 2 2 | |

2
Sign-off
2

4+ | |

2SA
Inviterend (waarschijnlijk 5)
3
Forcing, tenminste 5
3
Forcing, harten kan nog een vierkaart zijn.
3
Forcing, zeskaart
3SA
To play (waarschijnlijk 5)
4SA
Kwantitatief

2-Way trials na 1♥/♠-2♥/♠

Na een simpele verhoging van openaars of antwoorders hoge kleur kunnen we in elke kleur een short- of een help-suit trial geven. Het goedkoopste bod is een relay om een short-suit trial aan te geven. Partner biedt het opvolgende bod, waarna de kleur boven de korte kleur geboden kan worden (op deze manier kan de tegenstander niet goedkoop doubleren of de korte kleur bieden). Een direct bod in een kleur is een help-suit trial; dit kan dus een echte kleur zijn, maar dat hoeft niet. Over 1-2 is geen help-suit trial in schoppen beschikbaar, omdat dit bod wordt bezet door de short suit trials. De plaats van 2 wordt ingenomen door 2SA, dat dus een help-suit trial in de schoppen aangeeft.

1 - 2 ?? | |

2 ®
Relay

“row” “entry”2SA ® |

Relay

“row” “entry”3 |

Short suit trial, x
3
Short suit trial, x
3
Short suit trial, x

“/entry” “/row” “/entrytbl” “/row”

2SA
Help suit trial voor
3
Help suit trial voor
3
Help suit trial voor
3
Barrage (law level)

1 - 2 ?? | |

2SA ®
Relay

“row” “entry”3 |

Relay

“row” “entry”3 |

Short suit trial, x
3
Short suit trial, x
3
Short suit trial, x

“/entry” “/row” “/entrytbl” “/row”

3
Help suit trial voor
3
Help suit trial voor
3
Help suit trial voor
3
Barrage (law level)

Aanpassingen in competitie

Negative Free Bids

Met negative free bids (NFB's) worden bij ons bedoeld biedingen op twee niveau na tussenbieden door de tegenpartij (zie II). Bijvoorbeeld de biedserie 1-(1)-2, maar ook de biedserie 1-(1)-2. Een NFB is in ons systeem niet forcing en belooft ca 7-11 punten met tenminste een vijfkaart in de geboden kleur. Enkele voorbeelden:

96 K43 AQ1074 943 |

Bied 2 na 1-(1).

K63 KQJ107 J94 93 |

Bied 2 na 1-(1).

AK3 KQJ107 J94 93 |

Bied vooral geen 2 na 1-(1). Partner mag daarop passen! Met deze hand kun je eigenlijk alleen negatief doubleren.

Negatieve doublets

De betekenis van een negatief doublet en de situaties waarin het voorkomt mogen bekend worden verondersteld. In ons partnership zijn na een volgbod over een opening op één niveau doublets negatief tot en met 4. Qua betekenis hebben we naast de “standaard” negatieve doublets hebben nog de aantal afspraken. In de situatie 1-(1)-doublet belooft het doublet vierkaarten of langer in beide hoge kleuren. Het bieden van een hoge kleur in die situatie ontkent dus vierkaart in de andere hoge kleur. Met een vijf- en een vierkaart wordt eerst gedoubleerd en vervolgens de vijfkaart geboden. In de situatie 1/-(1)-doublet belooft het doublet precies een vierkaart schoppen. Een 1-bod in deze situatie garandeert dus een vijfkaart of langer. Een negatief doublet kan ook gedaan worden met een hand die te sterk is voor een NFB. Dit houdt in dat in bijvoorbeeld de situatie 1-(2)-doublet, antwoorder in principe 2 speltypes kan hebben: * Een standaard negatief doublet met in dit geval dus ruiten- en schoppentolerantie. Dit type wordt ook wel omschreven als “low-power” negatief doublet, hoewel een “low-power” doublet in principe vreselijk sterk kan zijn. * Een hand met een vijfkaart of langer in schoppen (of ruiten) en tenminste openingskracht. Deze hand is te sterk voor 2 ineens (daarop mag gepast worden). Dit is dus het “high-power” negatief doublet. Een high-power negatief doublet is te herkennen doordat antwoorder ondanks een zwak rebid van openaar toch een nieuwe (eigen) kleur zal introduceren. Een low-power negatief doublet kan van alles doen, partners eerste of tweede kleur verhogen, SA bieden of zelfs een cue-bid geven, maar er kan nooit reden zijn om een nieuwe kleur te introduceren. Je hebt je kleuren immers al geboden!

Support doublets en redoublets

Support doublets zijn bedoeld om nadat antwoorder een 1-over-1 antwoord gaf en tegenstander daarop een volgbod deed (bijvoorbeeld 1-(pas)-1-(2), verschil te kunnen maken tussen drie- en vierkaartsverhogingen van antwoorders kleur (zie Better bidding with Bergen Vol II). Het idee werkt zo goed dat je soms zou wensen dat de tegenpartij volgt, zodat je tenminste je driekaart aan kunt geven! De afspraak is simpel: als je nog twee in partners kleur kunt bieden heb je de volgende mogelijkheden: * Doublet belooft precies een driekaart in antwoorders kleur. Verder zegt het niets over je hand. Je kunt nog steeds van 12 tot 20 punten hebben. * Elke verhoging van partners kleur (inclusief splinters, unassuming cue-bids e.d.) belooft tenminste een vierkaart; met een driekaart zou je immers hebben gedoubleerd. * Elk ander bod, inclusief pas, ontkent een driekaart steun voor partner.

Voorbeelden

Eerst wat voorbeelden van openaars rebid:

1-(pas)-1-(2) ?? | |

KQ6 AQ63 A10743 8 |

Doublet, je gaat straks nog harten bieden.

AQ107 8 AKJ97 964 |

3. Splimit.

K54 A73 AJ10642 9 |

Doublet. 2 is misschien beter, maar wellicht kun je later alsnog ruiten bieden.

AK A874 Q1063 953 |

Pas, minder dan drie schoppen.

A6 K53 AJ10864 J5 |

2, ook minder dan drie schoppen.

A7 K5 QJ864 AQ106 |

Pas, helaas kunnen we deze vergissing niet eventjes rechtzetten. 2SA belooft hier 18-19, dus dat kan ook niet. Misschien heeft partner een heropeningsdoublet.

A7 K765 QJ864 K5 |

Wederom pas. Misschien had je negatief willen doubleren, maar denk je echt dat partner met 5 en 4 nu uitgeboden is?

Support doublet situaties

We gebruiken het support doublet zolang de tegenstanders bieden onder twee in antwoorders kleur. Het support doublet is ook aan als de tegenstanders beiden geboden hebben (mits onder…) maar niet als de tegenstanders 1SA tussenbieden. Het support redoubletwerkt hetzelfde als het support doublet, maar zoals het woord al zegt toont redoublet nu een driekaart steun.

/share/Web/dokuwiki/data/pages/bridge/systeem/import.txt · Laatst gewijzigd: 2013/11/24 17:12 (Externe bewerking)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Powered by PHP Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0 Valid HTML5