Het verdere bieden

Reverses, jump rebids

Openaars herbiedingen met sprong in een nieuwe kleur (1 - 1 - 2) zijn mancheforcing, vanaf 18 punten. Reverses (1 - 1 - 2) kunnen minder sterk zijn (vanaf een goede 16 punten). Jump reverses (1 - 1 - 3) zijn conventionele (splinter) verhogingen. Reverses zijn dus niet forcing tot aan de manche maar beloven nog een bod (tenzij antwoorder de manche biedt). Antwoorder kan bieden zonder dat hij bang hoeft te zijn dat openaar gaat passen. In veel situaties is het principle of fast arrival van toepassing.

Voorbeelden
1 - 1
2 - 2
Forcing, vanaf een vijfkaart.
1 - 1
2 - 2
3 - —
Niet-forcing, belooft ca 16-17 punten. Antwoorder past uiteraard alleen met een absoluut minimum.
1 - 1
2 - 3
Forcing (principle of fast arrival). Een direct 4 bod door antwoorder is dus zwak.
1 - 1
2 - 3
Forcing, waarschijnlijk zonder vijfkaart schoppen. Antwoorder kan heel goed met een slempoging bezig zijn.
1 - 1
2 - 4
Omdat 3 al forcing is moet dit een splinter zijn (of niet?)
1 - 1
2 - 2SA
3 - 3SA
Sterker dan een direct 3SA bod. Openaar mag verder met een maximum.

Transfers na een sterk 2SA rebid

Na een sterk 2SA-rebid zijn de biedingen 3 tot en met 3 transfers. Dit heeft als voordeel dat antwoorder zijn distributie makkelijker aan kan geven en dat contracten in de ongeboden hoge kleur vaker in de goede hand gespeeld zullen worden. Als extraatje kan antwoorder een sign-off geven naar een kleur op drie niveau, waar hij volgens normale methodes alleen forcing kan bieden. Transfers naar een ongeboden kleur beloven tenminste een vierkaart, naar antwoorders eerste kleur beloven ze tenminste een vijfkaart. Na een transfer naar klaveren (met 3) kan openaar met 3SA aangeven dat hij geen interesse heeft in een hoog klaverencontract.

Enkele voorbeelden
KQ84
Q6
AJ10
KQJ7
A652
K1053
76
864
1 - 1
2SA - 3
3 - 3SA
4 - —
KQ84
Q6
AJ10
KQJ7
A652
K10563
7
864
1 - 1
2SA - 3
3 - 3
4 - —
KQ84
Q6
AJ10
KQJ7
A65
K10563
72
864
1 - 1
2SA - 3
3 - 3SA
KQ8
Q64
AJ10
KQJ7
A65
K10563
72
864
1 - 1
2SA - 3
3 - 3SA
4 - —
KQ8
Q64
AJ10
KQJ7
A65
AJ10653
7
864
1 - 1
2SA - 3
3 - 4
KQ84
Q6
AJ10
KQJ7
65
KJ10653
76
864
1- 1
2SA - 3
3 - —
KQ84
AJ10
Q6
KQJ7
6
Q753
K106532
86
1 - 1
2SA - 3
3 - —
A84
KJ1064
AQ6
K7
KJ63
AQ4
73
QJ32
1 - 1
2SA - 3
3 - 3SA1)
4 - 4

Het bieden met een fit in antwoorders kleur

Na het 1-over-1 antwoord van partner kunnen we met een fit in zijn kleur ons spel over het algemeen direct goed omschrijven. De limiethanden (in dit geval 16-17 punten) met een singleton geven problemen, deze werden na een 1/-opening geboden via een Garozzo splinter; die spelen we natuurlijk alleen over openingen, niet over de antwoorden daarop. Dit probleem wordt ten dele opgelost door het bieden van “Splimits”, dit houdt in dat een sprong naar een kleur tussen de openingskleur en de troefkleur (d.w.z. een jump-reverse, “dubbel op”), een singleton in de geboden kleur aangeeft met troefsteun en ongeveer 16-17 pnt. Resteren alleen nog de handen met een singleton boven de troefkleur of onder de openingskleur: die zullen moeten kiezen tussen 3 en 4 in de troefkleur (met een mooie 17-punter toch maar een splinter). Merk op dat een verhoging naar drie in de troefkleur (niet preëmptief) een singleton ontkent in de kleuren tussen de openingskleur en de troefkleur.

Voor het overige gaat het eigenlijk hetzelfde als na een opening van 1/, splinters en no-splinters gelden nog steeds, en geven ongeveer 18-20 punten aan. Vier in de (lage) openingskleur geeft een sterke 6/4 aan. Na een verhoging naar het 2 niveau gewoon 2-way trials.

1 - 1 4+, 6+ punten.
2 4 (Geen driekaart, dan 1).
3 Splimit. Inviterende verhoging met x. Hierover is 3 Sign-off.
3 Inviterende verhoging. Ontkent dus x.
3, 4 Splinter, mancheforcing, x/.
3SA No-splinter.
4 6, 4, 12-15 Punten, goedeconcentratie
4 Waarschijnlijk zwak met een extreme verdeling.
4 Kickback

Over de splinterbiedingen is 4 een herhaalde transfer; openaar biedt verplicht 4. Als antwoorder hierover nog verder biedt was 4 toch een controlebod, dat eventueel ook controles in tussenliggende kleuren ontkent.

Vierde kleur forcing

Het gebruik van de “vierde kleur forcing” als vraag aan partner om zijn kaart nader te omschrijven mag bekend worden verondersteld. Hier wordt alleen omschreven welke biedingen hieronder vallen, en tot hoever de vierde kleur forcing is.

Vierde kleur op 2 niveau
Tenminste inviterende waarden, maar mancheforcing zodra het antwoord of het rebid van de vrager 2SA overschrijdt.
Vierde kleur op 3-niveau
Mancheforcing.
Vierde kleur met sprong
Cue-bid voor de laatstgenoemde kleur, belooft eerste of tweede controle.
Vierde kleur gevolgd door een rebid in de vierde kleur
Mancheforcing met een goed tweekleurenspel (tenminste twee vijfkaarten).

Een verhoging van de vierde kleur geeft een vierkaart in die kleur aan. Als dat duidelijk niet mogelijk is (zoals bijvoorbeeld in de biedserie 1-1-2-2-3, waarin het 2-bod een vierkaart schoppen ontkent) geeft zo'n verhoging een halve stopper aan. Als de verhoging 3SA overschrijdt is het een controlebod (waarschijnlijk dus een singleton) met partners kleur als troef.

Checkback Stayman

Checkback Stayman (zie X) is bedoeld om het ontbreken van de “vierde kleur” in een biedserie als 1-1-1SA op te vangen. Na 1-1-1 kun je met 2 een forcing bod doen, om bijvoorbeeld om in tweede instantie een forcing ruitenverhoging te geven, of om te onderzoeken of partner een 3-kaart schoppen heeft, alvorens 2/3SA te bieden. Checkback Stayman laat na een 1SA-rebid van partner het 2-bod (Checkback) de functie van de vierde kleur overnemen. Openaar reageert dan door zijn hand verder te omschrijven: hij steunt antwoorders kleur met een driekaart, biedt een nieuwe hoge kleur met een vierkaart, of herbiedt zijn vijfkaart harten. Heeft openaar niets van dit alles te melden, dan biedt hij gewoon 2.

Omdat antwoorder door middel van 2 altijd forcing kan bieden, zijn de alternatieven (zelfs sprongbiedingen naar een nieuwe kleur) gedevalueerd: na 1-1-1SA is 2 het enige forcing bod, verder is alles zwak of inviterend. Let op: alle forcing biedseries beginnen met 2 maar niet alle biedseries die met 2 beginnen zijn forcing.

1 - 1
1SA - —
12-14 SA, geen driekaart schoppen
2 ® Checkback, forcing relay
2 Sign-off, vraagt geen preference naar 2, toont 6 met 4
2 Niet-forcing. Vraagt openaar te kiezen tussen 2 en 2
2 Sign-off. Absoluut niet inviterend
2SA Inviterend.
3 Sign-off.
3/ Inviterend met tenminste twee vijfkaarten
3 Inviterend met tenminste een zeskaart schoppen
3SA To play
4/ To play

Bieden na het antwoord op 2♣

Na het antwoord op 2 verloopt het bieden in grote lijnen natuurlijk. Op de volgende uitzonderingen na zijn alle rebids van antwoorder (manche)forcing.

  • Na een 2 antwoord op Checkback is het herbieden van de eigen hoge kleur sign-off.
  • Na een antwoord in een hoge kleur is een verhoging naar 3 niveau van deze kleur inviterend, maar niet forcing.
  • Een 2SA rebid is inviterend.
1 - 1
1SA - 2
2 - —
Geen driekaart harten
2 Sign-off
2 Natuurlijk met 5+ en 4+
2SA Inviterend (waarschijnlijk 5)
3 Forcing, tenminste 5
3 Forcing, harten kan nog een vierkaart zijn.
3 Forcing, zeskaart
3SA To play (waarschijnlijk 5)
4SA Kwantitatief

2-Way trials na 1♥/♠-2♥/♠

Na een simpele verhoging van openaars of antwoorders hoge kleur kunnen we in elke kleur een short- of een help-suit trial geven. Het goedkoopste bod is een relay om een short-suit trial aan te geven. Partner biedt het opvolgende bod, waarna de kleur boven de korte kleur geboden kan worden (op deze manier kan de tegenstander niet goedkoop doubleren of de korte kleur bieden).

Een direct bod in een kleur is een help-suit trial; dit kan dus een echte kleur zijn, maar dat hoeft niet. Over 1-2 geeft 2SA een help-suit trial in de schoppen aan.

1 - 2 3, 7-9 pnt.
2® Puppet, ergens een korte kleur
2SA® Bijna verplicht, vraagt welke singleton
3 Short suit trial, x
3 Short suit trial, x
3 Short suit trial, x
2SA Help suit trial voor
3 Help suit trial voor
3 Help suit trial voor
3 Barrage (law level)
1 - 2 3, 7-9 pnt.
2SA® Puppet, inleiding voor short suit trial
3® Bijna verplicht, vraagt welke singleton
3 Short suit trial, x
3 Short suit trial, x
3 Short suit trial, x
3 Help suit trial voor
3 Help suit trial voor
3 Help suit trial voor
3 Barrage (law level)
1)
Not serious
/share/Web/dokuwiki/data/pages/bridge/systeem/het-verdere-bieden.txt · Laatst gewijzigd: 2013/11/26 00:04 door pieter
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Powered by PHP Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0 Valid HTML5