Het bieden met een fit in antwoorders kleur

Na het 1-over-1 antwoord van partner kunnen we met een fit in zijn kleur ons spel over het algemeen direct goed omschrijven. De limiethanden (in dit geval 16-17 punten) met een singleton geven problemen, deze werden na een 1/-opening geboden via een Garozzo splinter; die spelen we natuurlijk alleen over openingen, niet over de antwoorden daarop. Dit probleem wordt ten dele opgelost door het bieden van “Splimits”, dit houdt in dat een sprong naar een kleur tussen de openingskleur en de troefkleur (d.w.z. een jump-reverse, “dubbel op”), een singleton in de geboden kleur aangeeft met troefsteun en ongeveer 16-17 pnt. Resteren alleen nog de handen met een singleton boven de troefkleur of onder de openingskleur: die zullen moeten kiezen tussen 3 en 4 in de troefkleur (met een mooie 17-punter toch maar een splinter). Merk op dat een verhoging naar drie in de troefkleur (niet preëmptief) een singleton ontkent in de kleuren tussen de openingskleur en de troefkleur.

Voor het overige gaat het eigenlijk hetzelfde als na een opening van 1/, splinters en no-splinters gelden nog steeds, en geven ongeveer 18-20 punten aan. Vier in de (lage) openingskleur geeft een sterke 6/4 aan. Na een verhoging naar het 2 niveau gewoon 2-way trials.

1 - 1 4+, 6+ punten.
2 4 (Geen driekaart, dan 1).
3 Splimit. Inviterende verhoging met x. Hierover is 3 Sign-off.
3 Inviterende verhoging. Ontkent dus x.
3, 4 Splinter, mancheforcing, x/.
3SA No-splinter.
4 6, 4, 12-15 Punten, goedeconcentratie
4 Waarschijnlijk zwak met een extreme verdeling.
4 Kickback

Over de splinterbiedingen is 4 een herhaalde transfer; openaar biedt verplicht 4. Als antwoorder hierover nog verder biedt was 4 toch een controlebod, dat eventueel ook controles in tussenliggende kleuren ontkent.

/share/Web/dokuwiki/data/pages/bridge/systeem/fit-in-antwoorders-kleur.txt · Laatst gewijzigd: 2015/09/13 21:57 door pieter
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Powered by PHP Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0 Valid HTML5