Bespreekpunten

Systeembeschrijving aanpassen

 • NFB's niet op 3 niveau
 • sprongbod door antwoorder. met en zonder competitie.
 • 1X - 1Z - 2X - 2Y is forcing
 • na (2r)-dbl-(2?)- geeft dbl harten aan
 • fit bids

Afstemmen bij eerste gelegenheid

Verre toekomstmuziek

Nog te bespreken items

Van de volgende zaken is wellicht nog onduidelijk hoe we ze spelen.

 • 2SA na inverted
 • Azenvraag na een 2 opening
 • In antwoorders hoge kleur eindigen na 2//
 • 2SA relay na Muiderberg
 • Stayman, en daarna een bod op drie niveau
 • 2 relay na 1-1-…
 • (1)-pas-(pas)-dbl-(2)-2SA= ??

De volgende zaken spelen we al, maar moeten nog aan de orde komen in de systeembeschrijving

 • Zwakke sprongbiedingen in competitie
 • Unassuming cue-bids

Mogelijke uitbreidingen

Deze zaken kunnen variëeren van concrete voorstellen tot vage ideeën over dingen die we in de verre toekomst misschien ooit nog eens zouden kunnen gaan doen.

 • Verdediging tegen Ekren varianten
 • 2 relay na transfer Walsh opnieuw bekijken.
 • Heeman over 1SA. Zie IMP 2005-2.
 • 1 openen op alle balanced handen en 1 altijd unbalanced;
 • 3 en 3 omdraaien na een 2 opening
 • Verdediging tegen Multi-defense
 • Holo/Bolo onzin bekijken over korte klaveren
 • 3 em 3SA omdraaien na 2SA - 3 (MSA kan dan met 3). Zie Orange .

Kokish's Rebids after 1D-2C

The auction 1D:-2C: is a problem auction for Standard bidders. To solve this, strong notrumpers have often chosen to play 2C: as game forcing. K/Sers have different problems; 2C: can sometimes be bid on weaker hands than Standard bidders. Then if opener has an unbalanced hand, disambiguating the responding hand's values can be difficult.

The Standard approach is to allow the 2D: rebid to be pretty much anything, but that (in particular in K/S) forces a rebid by responder and leaves the auction unclear. (Playing Standard, who is responsible for starting the search for a 4-4 major suit fit?)

A set of rebids, attributed to Eric Kokish, attempts to handle these problems. They were designed for use along with a weak NT, but work with any NT range. I'll assume 15-17 NTs and others can transpose from there.

1D:-2C:; ?

 2D: = 5+D:, forcing 
 2H: = 4441 exactly 
 2S: = good club raise 
 2NT = 12-14, balanced 
 3C: = bad club raise 
 3D: = 16+, good 6-card diamond suit 
 3H:, 3S: = splinters in support of clubs 
 3NT = 18-19, balanced 

Responder's major suit rebid is normally a 4-card suit, but can sometimes be just a stopper; opener is not expected to go past 3NT. Opener's 2S: and 3C: deny a four-card major, but 2D: often contains one.

Transfers na een informatiedoublet

We spelen deze transfers na een informatiedoublet van de tegenpartij op onze opening van één in een kleur. Ze lopen van redoublet tot twee in de openingskleur. * Een transfer naar een kleur op één niveau bieden we vanaf een vierkaart. Het verder bieden is à la transfer Walsh.

De transfer naar 1SA is “natuurlijk”, in principe 7-9 punten, maar niets verbiedt je om meer te hebben en later “uit te pakken”.

De transfers naar ongeboden kleuren op twee niveau beloven een vijfkaart of langer en in principe 5-8 punten. Ook hier kun je van plan zijn later “uit te pakken”.

De transfer naar de openingskleur belooft 7-9 punten met troefsteun. Direct twee in de openingskleur is zwak, 4-6 punten, een “nuisance raise”.

</itemizedlist> Voordelen: * Openaar speelt vaker, dubbelaar moet dan van zijn sterke hand af starten.

We kunnen “T-Walsh” spelen over 1 en 1

Antwoorder heeft niet langer een probleem met een hand die “te sterk” is voor een 2-over-1.

We hebben twee verhogingen naar twee in de openingskleur beschikbaar: we kunnen dus zowel contructief als pesterig verhogen.

</itemizedlist> Nadelen: * Je kunt niet voor straf redoubleren. Je kunt misschien (a la Van Oppen) proberen te strafpassen maar zonder garantie op succes.

Tegenstander krijgt in sommige gevallen een halve extra ronde.

Tegenstanders kunnen de transferkleur goedkoper aanbieden.

</itemizedlist> Een voorbeeldsituatie:

<entry nameend=“c2” namest=“c1”>
pas

verdere bieden is voor straf. Weet iemand of je zo&#8217;n pas moet alerteren? |

redbl

driekaart, andere biedingen ontkennen een driekaart, a la transfer Walsh |

1 4+
1 Transfer naar 1SA
1SA Transfer naar 2
2 4+, 7-9 punten
2 4+, 4-6 punten

Over 1 kom je op deze manier ongeveer uit op T-Walsh. Er komt alleen een transfer naar 1 beschikbaar, waardoor 1 eenduidig een evenwichtige hand met een vierkaart klaverensteun kan aangeven. Verder belooft 1SA 7-9 punten in plaats van 10+, en belooft 2 er 4-6 in plaats van 6-9 punten. Over 1 belooft redoublet 4+. Na 1 (forcing 1SA) herbiedt openaar natuurlijk i.p.v. via transfers zoals we gewend zijn: het is niet meer nodig om een schoppenfit te zoeken, terwijl we het contract graag in openaars hand plaatsen. Bijvoorbeeld:

AK3 J542 AQ9 |

9854 98 J108742 | <informalfigure> <mediaobject> <imageobject> <imagedata fileref=“.\table.gif” format=“GIF”/> </imageobject> </mediaobject> </informalfigure>

Q107 K1076 K5 |

J62 AQ3 63 | <thead>

Noord Oost Zuid West

</thead>

1 dbl 1 pas
1 pas 3 pas
4 dbl pas pas
pas

Zowel 3 als 4 zijn hier wat aangetrokken. Toch is het eindcontract speelbaar. Als Noord het speelt tenminste.

MSA Aanpassing

Deze kwam langs en past beter dan ons huidige schema:

2SA-3®-3SA-4®

 • 4=4/5, geen 4,
  • 4®
   • 4 5
   • 4SA 4333
  • 4=RKC
 • 4=+
  • 4=RKC
  • 5SA=RKC
 • 4=5
 • 4SA=4333

Over de RKC's zouden we misschien eigenlijk 2234 moeten spelen…

Uitbreiding van two way checkback

Nu na een 1-1-1 inviterende handen via 2 (Two way checkback) geboden worden, hebben we een direct 2SA bod niet meer nodig als invite. We gebruiken 2SA als puppet om een mancheforcing tweekleurenspel op drie niveau aan te geven. Bovendien kun je afzwaaien naar 3 door op het puppet bod te passen. Een nieuwe kleur op drie niveau geeft een inviterend tweekleurenspel aan.

/share/Web/dokuwiki/data/pages/bridge/systeem/bespreekpunten.txt · Laatst gewijzigd: 2020/12/22 00:32 door pieter
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Powered by PHP Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0 Valid HTML5