Bergen raises

We gebruiken dit door Marty Bergen gepubliceerde (zie better-bidding-with-bergen) stelsel van troefverhogingen, nog uitgebreid met gewijzigde garozzo-splinters. Dit stelsel biedt de mogelijkheid om driekaartsverhogingen te geven in de ranges 4-6, 7-9, 10-11(12) en 12+. Vierkaartsverhogingen of langer kunnen in de ranges 2-5, 6-9, 10-11, 12-15 en 16+. Alle biedingen boven twee in de openingskleur beloven één of andere vierkaartsverhoging. De enige uitzondering hierop is 1-2SA; dit belooft een zeskaart of langer in de schoppen en is mancheforcing. Voor de driekaartsverhogingen hebben we dus de volgende mogelijkheden (uitgaande van een 1-opening):

  • De directe verhoging naar 2 belooft precies een driekaart schoppen, en precies 8 of 9 punten (of een mooie 7).
  • Als je wel een driekaart schopen hebt, maar niet genoeg voor 2 bied je eerst 1SA, en daarna (als je de gelegenheid hebt) 2. Partner is gewaarschuwd dat je óf maar een doubleton harten hebt, óf erg zwak bent. Deze kun je een enkele keer ook gebruiken met een vierkaart en een zwak spel dat niet geschikt is voor 3 of 3.
  • Ben je te sterk voor 2, maar te zwak om de manche te forceren, dan bied je weer eerst 1SA, om vervolgens de schoppen met een sprong te verhogen. Dit belooft 10-11 punten.
  • Kun je de manche forceren dan begin je met een 2-over-1 (bijvoorbeeld 2) en steunt daarna de schoppen. De situatie is dan al mancheforcing.

Over een 1-opening heeft een vierkaart schoppen voorrang boven het directe steunen van de harten op een driekaart. Met een vierkaart wordt direct verhoogd. Hieronder volgen de mogelijkheden:

1 - ??
2 ® Garozzo splinter, belooft een inviterende hand met een singleton of 16 punten of meer.
3 Constructief, 6-9 punten. Indien 8 of 9 punten zonder singleton (anders een Garozzo splinter)
3 ® Algemene trial
3, 4 SO
Anders Maximum en controle, uiterst zeldzaam
3 Inviterend, 10-11 punten, geen singleton (anders een Garozzo splinter).
3 Preëmptief, 2-5 punten, meestal ergens een singleton.
3 Splinter, 12-15 punten (anders een Garozzo splinter).
3SA No-splinter, 12-15 punten (anders een Garozzo splinter).
4/ Splinter, 12-15 punten.
4 Als 3 tenminste een vijfkaart.
/share/Web/dokuwiki/data/pages/bridge/systeem/bergen-raises.txt · Laatst gewijzigd: 2020/12/22 00:21 door pieter
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Powered by PHP Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0 Valid HTML5