<texit info> author=http://www.vdmeulen.net/wiki/bridge title=2 Over 1 Mancheforcing type=ebook ebook_namespaces=:bridge recurse=on tablemaxrows=150 </texit>

~~ODT~~

2 over 1 mancheforcing

Ik ben het maar ().

De 1 ruiten opening

DokuTexit lijkt er een hekel aan te hebben als je troeftekens in kopjes gebruikt.

Omdat we 1 - 2 als mancheforcing spelen, en 1 - 1SA als 6-9 punten, hebben we problemen met handen met 10-11 punten zonder een andere kleur dan klaveren. Het gaat hier dus om handen met een 4333 of 5332 verdeling, en handen met een zeskaart of langer in klaveren. Met de evenwichtige verdelingen bieden we 2SA, met een zeskaart bieden we 3, beiden inviterend en niet forcing.

De voorbeelden zijn ontleend aan The two over one workbook.

Line breaks in tabelcellen zijn ook een no-no

Het bieden na 1 ruiten - 2 ruiten

Met een minimum biedt openaar 2SA (12-14, evenwichtig) of 3 (11-14, onevenwichtig). 3 is evenwichtig met 18-19. Elk ander bod is mancheforcing en geeft een controle in de geboden kleur aan. In deze situatie spelen we (uiteraard) ook splinters.

Aanpassingen na tussenbieden

Na een informatiedoublet blijven de antwoorden ongewijzigd. Uitzonderingen:

/share/Web/dokuwiki/data/pages/bridge/systeem/afdrukversie.txt · Laatst gewijzigd: 2020/12/22 00:04 door pieter
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Powered by PHP Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0 Valid HTML5