2♣ mancheforcing of zwak met de hoge kleuren

De zwakke variant toon 5/4 of beter in de hoge kleuren met 5-10 punten. De sterke handen zijn ook echt sterk.

De antwoorden zijn natuurlijk, behalve de 2-relay en het sterke vraagbod 2SA. Met een fit kan antwoorder direct competitive bieden op het gewenste niveau. Vanaf een punt of 15 kan hij constructief bieden.

Schematisch:

2 Mancheforcing of zwak met de hoge kleuren
2® Relay
-Sign-off met gelijke lengte
-Inviterend in SA of een hoge kleur
-Sterk met een eigen lage kleur
2 Zwak, langere harten of twee vierkaarten
2 Zwak, langere schoppen of twee vijfkaarten
Anders Natuurlijk en mancheforcing
2/ Sign-off, tegenover zwakke hand
2SA® Mancheforcing relay
3/ Sign-off.
3/ Sign-off, competitive.
4/ RKC voor respectievelijk /

De 2♦ relay

De 2-relay wordt gedaan wordt op drie types spellen:

  • Zwak (t/m 14 pnt), zonder voorkeur voor harten of schoppen. Met deze handen pas je over het (zwakke) rebid van openaar.
  • Intermediate (15-17 pnt). Deze handen zijn te sterk om de manche uit te sluiten, en te zwak voor 2SA. Met deze handen herbied je straks 2SA, of biedt een hoge kleur. De biedserie 2 - 2 - 2 - 2 is dus ook inviterend! Na een 2SA rebid van antwoorder zal openaar met een minimum passen, en met een maximum 3SA bieden of of extra lengte in een hoge kleur aangeven. Liever niet transfereren met een minimum, openaar heeft er niet altijd 2 mee!
  • Sterk met een eigen (lage) kleur. Hiermee bied je in de tweede ronde je lage kleur. De situatie is dan mancheforcing.

Schematisch:

2 - 2®
2 - ???
Antwoorder geeft een relay, openaar heeft de zwakke variant
2 Inviterend met een vierkaart of langer
2SA Natuurlijk en inviterend, ca 15-17 punten.
3 Transfer naar 3, dus een vijfkaart en een vierkaart
3 Transfer naar 3, dus een vijfkaart en automatisch ook een vijfkaart (want 2 geboden)
3SA Natuurlijk, 4-4
3/ Natuurlijk, forcing (meteen 3/ zou sign-off geweest zijn)
3 Inviterend
4/ RKC voor respectievelijk /

De 2SA relay

Het 2SA bod wordt gedaan vanaf 18 punten, het is mancheforcing. Dit bod leent zich bij uitstek voor psyches, maar pas op: als openaar een sterke hand heeft, schiet je jezelf in de voet! Over de sterke relay toont openaar zijn verdeling en zijn kracht.

De antwoorden met een 5/4 verdeling in de hoge kleuren zijn, analoog aan de antwoorden na 2 - 2SA, “dubbel omgekeerd”, dat wil zeggen 3 en 3 een sterke 5/4, waarbij juist de vierkaart wordt geboden, zodat antwoorder zo vaak mogelijk speelt.

Na het antwoord op 2SA en eventuele verdere relays is 4 RKC voor de harten en 4 RKC voor de schoppen.

2 - 2SA
3 5/4 met 5-7 punten
3 5/4 met 5-7 punten
3 5/4, 8-10 punten, langere schoppen.
3 5/4, 8-10 punten, langere harten.
3SA 5/5, 5-7 punten.
4/ 5/5, 8-10 punten, x/.
hoger Mancheforcing variant (natuurlijk).

Aanpassingen bij tussenbieden

Omdat de opening al gedaan mag worden vanaf een 5/4 is het helemaal niet zeker dat we in een hoge kleur moeten spelen. Als tegenpartij doubleert gebruiken we daarom de extra ruimte om ook in 2 en 2 te kunnen eindigen. Als antwoorder op de dubbel past, geeft hij aan dat hij het liefst 2 wil proberen. Als hij 2 biedt is dat nu een natuurlijk bod. Redoublet neemt de plaats van de 2-relay in.

Als de tegenpartij volgt, is doublet voor straf, ook op 2.

De 4♣/♦ RKC biedingen

Om zelfs tegenover een 2-opening nog slemaspiraties te hebben moet je een os van een hand hebben. Je hebt dan in principe het probleem dat je niet altijd kans hebt om eerste de troefkleur vast te stellen, en daarna keycards te vragen. Wij hebben daarom afgesproken dat een 4-bod van antwoorder RKC is met harten als troef, en 4 RKC is met schoppen als troef.

/share/Web/dokuwiki/data/pages/bridge/systeem/2-klaveren-opening.txt · Laatst gewijzigd: 2020/12/22 00:24 door pieter
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Powered by PHP Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0 Valid HTML5