De 1♥/♠ opening

1SA forcing, 2-over-1 mancheforcing

Over een 1/ opening spelen we een 1SA als praktisch forcing (bron: Better bidding with Bergen vol. 1, The 2 over 1 workbook. De kans op een superieur 1SA-contract geven we op om met onevenwichtige handen die geen 2-over-1 waard zijn toch de beste deelscore te kunnen vinden. Bijvoorbeeld: 84 KJ9432 7 Q763 zal normaal gesproken 1SA bieden over een 1-opening en hopen dat partner niet past; omdat een 1SA-antwoord bij ons nog tot 11 (12 slechte) punten kan bevatten zal openaar vrijwel altijd nog een bod doen. Openaar zal er, zoals gezegd, zoveel mogelijk naar streven in deze situatie nog een bod te vinden; antwoorder kan immers nog 10-11 punten met een driekaart steun in openingskleur hebben. Hij zal een tweede kleur bieden, of zijn openingskleur herbieden met een zeskaart. Met een 5332 zal hij passen en 11 of 12 punten is pas een optie. Vanaf 13 punten toch maar 2, dit kan dus vanaf een doubleton. Omdat antwoorder tot 12 punten nog 1SA zal antwoorden, belooft een 2-over-1 er dus 12 of meer. Een dergelijk bod is daarom ook direct mancheforcing. Handen waarmee je normaal gesproken een 2-over-1 zou geven, gevolgd door een manchepoging of zelfs een sign-off, begin je immers met 1SA. Het bieden na een 2-over-1 is vrij simpel: openaar en antwoorder herbieden natuurlijk, een sprong zal naast (bescheiden) extra kracht, vooral de distributie en de kwaliteit van de kleuren tonen. Let wel, een reverse-bod is nog steeds reverse, maar mag wat minder op punten, en wat meer op verdeling en mooie kleuren gebaseerd zijn. Een sprong naar de manche in een van de geboden kleuren (zowel door openaar als door antwoorder) is “principle of fast arrival”.

1♠ en 1SA omgewisseld over 1♥

Dit is eigenlijk een invulling van het “Useful space principle” (zie de publicaties daarover door Jeff Rubens, de bedenker van o.a. Rubensohl). Het 1SA antwoord heeft, zowel qua puntenbereik als qua distributie, een grote range. Het is dus logisch om zo veel mogelijk ruimte te reserveren voor antwoorder om zijn hand verder te omschrijven. Door het 1 en het 1SA antwoord om te draaien gebruik je de maximaal beschikbare ruimte: 1 is immers het goedkoopste bod over 1.

Transfers na 1♥-1♠

Openaar herbiedt 1SA met een vierkaart klaveren óf een gebalanceerde hand, 2 met een vierkaart ruiten en 2 met een vierkaart schoppen. Omdat openaar de schoppen zonder reverse aan kan geven kun je het je veroorloven dat het 1SA antwoord een vijfkaart schoppen belooft en 1 0-4 schoppen.

Voordelen:

 • Openaar kan nog 1SA herbieden over 1. Antwoorder kan dus besluiten daar te gaan spelen.
 • Een 2 rebid door openaar over 1 belooft altijd een zeskaart.
 • Openaar heeft geen rebid probleem met een vierkaart schoppen.
 • Je kunt makkelijker in 5-3 fits in schoppen komen.
 • Het ruiten rebid van openaar (via 2 dus), belooft ten allen tijde een vierkaart.
 • Antwoorder hoeft geen “false preference” te geven met een doubleton in partners eerste - en een vierkaart in partners tweede kleur. Je accepteert met zo'n hand gewoon de transfer. Openaar komt nog een keer aan de beurt. Waar je eerst geneigd was met 8 of 9 punten partners tweede kleur “voor de zekerheid” naar het drie niveau te verhogen, kun je die verhoging nu reserveren voor betere handen.
 • Schoppen is een minder veilige kleur geworden voor de tegenstanders. Antwoorder kan er immers nog vier hebben.

Nadelen:

 • De tegenpartij kan 1 “gratis” doubleren
 • Als tegenparij tussenbiedt is het moeijlijekr om de 4-4 schoppen te vinden
 • Je kunt niet meer in 1SA eindigen als antwoorder een vijfkaart schoppen heeft.
 • Omdat antwoorder na 1-1 nog sterk kan zijn met een vierkaart schoppen en een 4441 of een gebalanceerd spel, moet je daar in het verdere bieden rekening mee gaan houden. Een redelijke afspraak lijkt om 3 te herbieden mèt fit voor openaars tweede kleur en 3SA zonder fit. Wegens ruimtegebrek belooft dat een stopper in de ongeboden kleur. Als je te sterk bent voor 3SA moet je eerst maar 2 herbieden om daarna uit te pakken.

2♠ als relay

In biedseries die beginnen met 1-1 kun je in een aantal gevallen een 2-rebid van openaar of antwoorder “gratis” als relay gebruiken. Tenzij openaar schoppen aangaf met zijn rebid (1-1-2 dus) is er geen schoppenfit: antwoorder heeft er maximaal vier. Je kunt deze relays ook spelen zonder het 1 en het 1SA antwoord om te draaien; dan heb je zelfs geen last meer van de 1-1-2 uitzondering. Het totaaleffect: een 2 rebid is altijd relay met een hand die te sterk is om meteen op drie niveau te bieden, ongeacht wie het bod doet. De enige uitzondering is de situatie 1-1-2-2, waar 2 uiteraard natuurlijk moet zijn. Hieronder wordt de relay per situatie besproken.

1♥-1♠-2♠

“Te sterk voor een bod op drie niveau” betekent hier gewoon: mancheforcing. Voordelen:

 • Je kunt directe rebids op drie niveau gebruiken om inviterende 5-5 handen aan te geven.
 • Antwoorder kan meer over zijn hand vertellen.
 • Openaar kan (eindelijk) mancheforcing zijn zeskaart harten vertellen zonder 3SA voorbij te gaan.
1♥-1♠-1SA/2♣-2♠

Openaar biedt (tenzij met hele wilde handen) 2SA, waarna antwoorder een natuurlijk bod op drie niveau doet. Op deze manier kan antwoorder drie ranges aangeven:

 • Een simpel bod op twee niveau (inclusief pas), met zwakke handen.
 • Een bod op drie niveau met leuke handen.
 • 2 gevolgd door een bod op drie niveau met hele leuke handen.

Als bonus kun je afspreken dat als antwoorder via de 2 relay 3 biedt, dat een driekaart harten aangeeft en mancheforcing is. Dit doe je alleen met een opening, en dus geef je meteen een vierkaart schoppen met een evenwichtige hand aan (dat is de enige hand waarmee je met 1 begint en zowel een opening als een driekaart harten hebt).

1♥-1♠-2♥-2♠

Nu kun je afspreken dat een nieuwe kleur op drie niveau door antwoorder een sign-off is als hij direct geboden wordt, en inviterend als hij via 2 geboden wordt. 3 via de 2 relay is weer mancheforcing.

Schematisch

1 12-20 pnt, 5+
1 ® Relay
- 4-12 punten met 0-4
- 6+ punten, 4, evenwichtig of 4441 met x
1SA 4+ of evenwichtig, 12-17 punten
2 4+, 12-17 punten
2 4+, 12-17 punten
2 100% 6+
2 Elke mancheforcing
2SA 18-19, evenwichtig
3/ 5/5, inviterend
3 6+, inviterend
1SA 5+, rondeforcing
2 etc. Als voorheen
1 - 1
1SA - ??
Evenwichtig of 4+, 12-17 pnt.
pas 5-8 punten, 1SA lijkt aardig
2 6-9, preference
2 Zeskaart, zwak
2 3, 4-7 punten of 2, 6-9 punten
2 ® Sterke relay
2SA Afwachtend
3 5+, 10-12 punten
3 6+, 10-12 punten
3 3, mancheforcing
Rest Natuurlijk, mancheforcing
2SA 10-11, evenwichtig
3 5+, 8-10 punten
3 6, 8-10 punten
3 3, 10-11 punten
3 4 en 4, mancheforcing
3SA 13-16 evenwichtig
1 - 1
2 - ??
4+, 12-17 pnt.
pas Zwak, lange klaveren
2 Preference
2 3, 4-6 punten of 2, 6-9 punten
2 ® Relay
2SA ® Afwachtend
3 6+, 10-12 punten
3 4+, 10-12 punten
3 3, mancheforcing
2SA 10-11, evenwichtig
3 6+, 8-10 punten
3 4+, 8-10 punten
3 3, 10-11 punten
3 4 en 4, mancheforcing
3SA 13-16 evenwichtig
1 - 1
2 - ??
4(+), 12-17 pnt.
2 3, 4-6 punten of 2-, 6-9 punten
2 Preference
2SA 10-11 pnt., evenwichtig
3/ Lengte
3 3, 10-11 punten
3 Inviterend
3SA No-splinter!
1 - 1
2 - ??
Natuurlijk, 6+, geen 4
2 ® Kunstmatige relay
2SA ® Afwachtend
3/ 6+/, 10-12 punten
3 3, mancheforcing
2SA 10-11, evenwichtig
3/ 6+/, 6-9 punten
3 2/3, 10-11 punten
3 4441, x, mancheforcing
3SA 13-16 evenwichtig
1 - 1
2 ®
Kunstmatige GF relay
2SA ® Afwachtend
3/ 4+kaart
3 6<superscript>+</superscript>
3 4
3/ 6+ kaart

Antwoorder kan lange kleuren meteen introduceren. Als hij na 1-1-2-2SA-?? nog een nieuwe kleur biedt is dat onder 3SA een stopper en boven 3SA een controlebod.

1 - 1SA
??
5+, F1R
2 3+ (als 2-5-3-3), 11-17 punten
2 4+, 11-17 punten
2 11-15 punten; 6+
2 Normale verhoging
2SA 18-19. Als alternatief kun je dit bod spelen als Garozzo-splinter
3/ 4+kaart, GF
3 Inviterend
3 4, 14-16 punten
3SA 18-19, evenwichtig, geen 3
4/ x/, 17-19 punten

In competitie

In de situatie 1 - 1 dreigen we na een volgbod van 2 of 2 een eventuele 4-4 fit in de schoppen te gaan missen. We spelen daarom doublet door openaar als “dat had ik willen bieden”. Dus 1-(pas)-1-(2)-dbl geeft een vierkaart ruiten aan, 1-(pas)-1-(2)-2 geeft een vierkaart schopppen aan, en 1-(pas)-1-(2)-dbl geeft ook een vierkaart schoppen aan.

Als de tegenstander een transferbod van openaar na 1 - 1 doubleert, geeft pas van antwoorder aan dat-ie hier wil spelen. Redoublet betekent zoiets als “geen voorkeur partner, kies zelf maar”.

De ontwikkeling na een 2-over-1

De situatie is 100% mancheforcing. Openaar hoeft dus niet te springen om extra kracht aan te geven. Openaars rebid ziet er als volgt uit:

 • Rebid in openingskleur: catchall, kan op een vijfkaart.
 • Een tweede kleur onder openingskleur is echt; in deze situatie spelen we nog steeds vierde kleur forcing.
 • Een reverse of een nieuwe kleur op 3 niveau kan vanaf 15 punten als de kleuren mooi zijn.
 • 2SA heeft een split range: 11-14 punten of 18-19.
 • Een sprongbod in een nieuwe kleur op 3 niveau is een splinter.
 • Verhogingen van antwoorders kleur: principle of fast arrival.
 • “Jump-reverses” (bijv. 1-2-3) zijn splinters maar beloven geen overwaarde.
 • Een sprong naar drie in de eigen hoge kleur belooft een gesloten zeskaart of langer, en stelt deze kleur vast.
 • Vier in eigen major: principle of fast arrival.
 • Een direct 3SA-bod belooft een gebalanceerde hand met 15-17 punten.
/share/Web/dokuwiki/data/pages/bridge/systeem/1-hoog-opening.txt · Laatst gewijzigd: 2020/12/20 02:21 door 213.108.1.146
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Powered by PHP Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0 Valid HTML5