Van Samwise naar Elanor

Procedures voor het uitfaseren van Samwise en de ingebruikname van Elanor.

Essentiele taken:

 • DNS
 • DHCP
 • Mailserver
 • MySQL server
 • Webserver
 • Fileserver

Regelen:

 • SSL, liefst met afgeschermde
 • Passwordbeveiliging
 • Files
 • Email

Files

De bestanden van Anduril staan al op Elanor. De bestanden uit de home directories nog niet.

Edit /share/MD0_DATA/homes/DOMAIN=VDMEULEN/xfer-homes en make executable.

#!/usr/bin/env bash
#This will sync personal files and email from samwise to elanor
#usage: xfer-files <user> <password>
USER=$1
PASSWORD=$2
 
SRC="/share/MD0_DATA/samwise"
SHARE=//samwise/$USER
HOME=/share/MD0_DATA/homes/DOMAIN=VDMEULEN
DST=$HOME/$USER
 
echo "Syncing $SHARE => $DST"
mount.cifs $SHARE $SRC -o user=$USER,password=$PASSWORD
rsync "$SRC/" "$DST" --recursive --times --progress --exclude=Maildir --exclude=profile --exclude=\.*
umount $SRC
echo "File Syncing done"
 
echo "Syncing $USER's email from samwise to elanor"
imapsync \
 --host1 samwise  --user1 $USER --password1 $PASSWORD \
 --host2 localhost --user2 $USER --password2 $PASSWORD \
 --regextrans2 's#INBOX#Postvak IN#' \
 --regextrans2 's#Sent#Verzonden items#' \
 --regextrans2 's#Junk#Ongewenste E-mail#' \
 --useuid --usecache --maxsize 6000000 \
 --tmpdir "$HOME"
echo "Email syncing done"

Roep het script aan met:

cd /share/MD0_DATA/homes/DOMAIN=VDMEULEN
./xfer-homes user password > user-xfer.log 2>&1 &

Webserver

Is een apache kloon. Nog regelen:

 • SSL
 • bridge.vdmeulen.net forwarden
 • Couchpotatoe

Email

Wordt Zarafa. Nog regelen:

 • aliases
 • forwarding (naar pcmeu;en@xs4all.nl)
 • email overzetten
 • smtp server/client instellen

Frits

Nieuwe NAT instellingen.

/share/Web/dokuwiki/data/pages/beheer/van-samwise-naar-elanor.txt ยท Laatst gewijzigd: 2013/12/23 13:45 door pieter
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Powered by PHP Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0 Valid HTML5