Surfshark VPN service

QNAP (Elanor)

DE methode op https://support.surfshark.com/hc/en-us/articles/360008594239-How-to-setup-QNAP-with-Surfshark-OpenVPN-protocol werkte niet, omdat de OS versie van Elanor te oud is. Daar wel de ovpn bestanden vandaan gehaals, en een speciale “handmatige”user/pass combinatie.

De user pass combinatie staat in /share/homes/pieter/surfshark_user_password.txt, en naar dat bestand wordt verwezen in /share/homes/pieter/surfshark.ovpn.

Vervolgens een opstartscript gemaakt: /share/homes/pieter/surfshark.sh

#!/bin/bash
 
PID=/var/run/surfshark.pid
OPENVPN=/opt/sbin/openvpn
APP="Surfshark VPN"
CONFIG=/share/homes/pieter/surfshark.ovpn
DAEMON=surfshark
 
case "$1" in 
start)
  if [ -e $PID ]; then
   echo $APP is already running. Use $0 stop or $0 restart
  else
   $OPENVPN $CONFIG &
   echo $!>$PID
  fi
  ;;
stop)
  if [ -e ${PID} ]; then
   /bin/kill -9 `/bin/cat ${PID}` 1>/dev/null 2>&1
   /bin/rm -f $PID 1>/dev/null 2>&1
  fi
  ;;
restart)
  $0 stop
  $0 start
  ;;
status)
  if [ -e $PID ]; then
   echo $APP is running, pid=`cat $PID`
  else
   echo $APP is NOT running
   exit 1
  fi
  ;;
*)
  echo "Usage: $0 {start|stop|status|restart}"
esac
 
exit 0
/share/Web/dokuwiki/data/pages/beheer/surfshark.txt · Laatst gewijzigd: 2019/10/25 16:45 door pieter
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Powered by PHP Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0 Valid HTML5