Samwise

Samwise is een Dell Dimension XPS T500 500MHz Pentium III, die in gebruik is als server. Hij bevindt zich in de meterkast. Hij is te benaderen als samwise, samwise.vdmeulen.net, of rechtstreeks via zijn IP 10.10.0.3.

Samwise zal worden opgevolgd door Elanor.

Booten

Na het booten

/etc/init.d/networking restart
ifconfig lo 127.0.0.1
/etc/init.d/bind9 start
WARNING: Deprecated config file /etc/modprobe.conf, all config files belong into /etc/modprobe.d/.
WARNING: All config files need .conf: /etc/modprobe.d/nvidia-kernel-nkc, it will be ignored in a future release.
WARNING: Deprecated config file /etc/modprobe.conf, all config files belong into /etc/modprobe.d/.
WARNING: All config files need .conf: /etc/modprobe.d/nvidia-kernel-nkc, it will be ignored in a future release.
WARNING: Deprecated config file /etc/modprobe.conf, all config files belong into /etc/modprobe.d/.
WARNING: All config files need .conf: /etc/modprobe.d/nvidia-kernel-nkc, it will be ignored in a future release.
WARNING: Deprecated config file /etc/modprobe.conf, all config files belong into /etc/modprobe.d/.
WARNING: All config files need .conf: /etc/modprobe.d/nvidia-kernel-nkc, it will be ignored in a future release.
Instellen van aumix (2.8-22) ...

Taken

 • Mailserver (Exim)
 • Samba: Windows Domain en Fileserver
 • RDBMS (MySQL)
 • Nameserver (Bind). Alleen voor externe vragen. Binnenshuis fungeert de router als nameserver.
 • Java servlets (Tomcat)
 • LDAP authenticatie (slapd)
 • SSH server (sshd)
 • Usenet NZB leechen, benaderbaar via zussaweb (vdmeulen.net/zussaweb). Standaard down, omdat paladin de meeste nzb's pakt ((http:/paladin:9090/nzbget)
 • Torrent client. Zie http://vdmeulen.net/torrentflux.
 • Backuppen (ook voor het domein). Daarvoor wordt tob gebruikt.

Beheer

Backup

Gebeurt met tob. Er wordt dagelijks incremental gebackupped, en maandelijks volledig. De volgende directories worden gebackupped (zie /etc/tob/volumes).

/var/www/etc/home/var/lib/cvs CVS repository. FIXME afbouwen./var/lib/svn Subversion repository./var/lib/dokuwiki/data/pages Dokuwiki pagina's/var/lib/dokuwiki/data/media Dokuwiki plaatjes en uploads/var/lib/mysql MySQL rdbms. FIXME hiervoor de functionaliteit van MySQL gaan gebruiken. /var/lib/gallery2/g2data/albums foto's/usr/local/bin Zelf gebouwde executables

Backup commando's

Je moet root zijn om deze commando's uit te kunnen voeren.

Backup doorzoeken tob -find regexRestoren tob -restore vol [spec] [dir]

Webserver

Samwise daarit apache2. Gebruik

apache2ctl graceful

om 'm opnieuw op te starten na problemen. De laatste tijd wil na configuratie ineens een symlink naar php2 in de mods-enabled staan. Gebruik

unlink /etc/apache2/mods-enabled/php4.load

Of (tip van http://wiki.apache.org/httpd/DebianPHP)

a2dismod php4

WebDAV

Edit /etc/apache2/sites-available/webdav

<Location /dav/>
    DAV On
    AuthType Basic
    AuthName "WebDAV met beperkte toegang"
    AuthUserFile /etc/apache2/passwords
    AuthGroupFile /etc/apache2/groups
    Require group familie
</Location>

Link dit met sites-enabled:

ln -s /etc/apache2/sites-available/webdav /etc/apache2/sites-enabled/70-webdav

Controleer of de modules dav en dav_fs aan staan, zorg dat de directory /var/www/dav bestaat en start apache opnieuw op.

Gallery2

Themes bekijken op http://themes.gallery2.hu

Nameserver

Bind. Gebruik rndc.

Configuratie

Samwise is DHCP client, die als vast adres 10.10.0.3 toegewezen krijgt. Hij heeft aliases www.vdmeulen.net en mail.vdmeulen.net. Anduril, de externe USB harddisk is aan Samwise gekoppeld.

Security

Veel netwerkverkeer wordt al afgeschermd door de router. Daarnaast gooit iptables alles wat binnenkomt buiten bepaalde poorten weg. Verder wordt snort gebruikt om veel voorkomende types aanvallentegen te gaan. Verder eventueel nog kijken naar fwlogwatch.

Power management

$ apt-get install cpufrequtils sysfsutils
$ cat /proc/cpuinfo | grep "model name"
model name   : Pentium III (Katmai)
 
$ apt-get install lm-sensors
$ sensors-detect

Lijkt allemaal niet te werken… Verkeerde chipset.

Package management

If your dpkg runs seem to take a long time in the “reading database” step, try this:

 1. Clear the available file dpkg –clear-avail
 2. Forget old unavailable packages: dpkg –forget-old-unavail
 3. If you use grep-available or other tools that rely on a useful available file, update the available file using sync-available (in the dctrl-tools package).

Hardware

Memory size: 384MB

CPU

Pentium III (Katmai), version: 6.7.3.

Klokfrequentie500MHz Width 32 bits Capabilitiesfpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 sep mtrr pge mca cmov pat pse36 mmx fxsr sse up Cache32KB L1 cache, 512KB L2 cache

Chipset

Intel 440BX/ZX/DX - 82443BX/ZX/DX Host bridge, version: 03

Width32 bits Klokfrequentie33MHz Configuratiedriver=agpgart-intel latency=64 module=intel_agp

AGP bridge

Intel 440BX/ZX/DX - 82443BX/ZX/DX AGP bridge

Width32 bits Klokfrequentie: 66MHz Capabilities: pci normal_decode bus_master

Video

VGA compatible controller, nVidia NV5M64 [RIVA TNT2 Model 64/Model 64 Pro], version: 15.

Width: 32 bits clock: 66MHz capabilities: vga bus_master cap_list configuration: driver=nvidiafb latency=64 maxlatency=1 mingnt=5 module=nvidiafb

ISA

ISA bridge, Intel 82371AB/EB/MB PIIX4 ISA

clock: 33MHz capabilities: isa bus_master configuration: latency=0

IDE

IDE interface: Intel 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE

physical id: 7.1 bus info: pci@0000:00:07.1 version: 01 width: 32 bits clock: 33MHz capabilities: ide bus_master configuration: driver=PIIX_IDE latency=64 module=piix

Hard disk

Western Digital WDC WD800BB-60CJA0 op IDE0

logical name/dev/hdacapacity74GBproductWDC WD136AAlogical name/dev/hdbcapacity12GB

DVD Rom

MATSHITADVD-ROM SR-8585 op IDE1

logical name/dev/hdc

Hewlett-Packard CD-Writer Plus 9300

logical name/dev/hdd

USB

USB op het moederbord: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 USB. Geeft USB 1.

capabilitiesuhci bus_master configurationdriver=uhci_hcd latency=64 module=uhci_hcd

USB insteekkaart: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller

capabilitiesuhci bus_master cap_list configurationdriver=uhci_hcd latency=64 module=uhci_hcd

USB Storage

JMicron USB to ATA/ATAPI Bridge. Dit is Anduril

descriptionMass storage devicebus infousb@4:1serialDA1463795FFF capabilitiesusb-2.00 scsi configurationdriver=usb-storage maxpower=2mA speed=480.0MB/s

Modem

Conexant HCF 56k Data/Fax/Voice/Spkp Modem (Worldwide)

capabilitiesbus_master cap_list configurationlatency=64

Netwerk

Digital Equipment Corporation DECchip 21142/43

logical nameeth0 MAC adres00:00:f8:07:bf:4c IP adres10.10.0.2 (via dhcp) capabilitiesbus_master ethernet physical configurationbroadcast=yes driver=tulip ip=10.10.0.2 latency=165 maxlatency=40 mingnt=20 module=tulip multicast=yes

Geluidskaart

Creative Labs SB Live! EMU10k1

capabilitiesbus_master cap_list configurationdriver=EMU10K1_Audigy latency=64 maxlatency=20 mingnt=2 module=snd_emu10k1
/share/Web/dokuwiki/data/pages/beheer/samwise.txt · Laatst gewijzigd: 2013/12/23 13:45 door pieter
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Powered by PHP Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0 Valid HTML5