Pippin

Pippin

Pippin is een Raspberry Pi model 3B en bevindt zich in de meterkast. Toegewezen taken:

 • DHCP server
 • DNS nameserver
 • Google printserver

In de toekomst wellicht ook:

 • webserver
 • Razberry domotica

De behuizing

Howtos

Tasks

Uitzetten

sudo poweroff

Updaten en upgraden

sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade

Kodi installeren

https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=66&t=192499

sudo apt-get install kodi
sudo raspi-config 
#advanced options - memory split - 256Mb
#advanced options - GL driver - Original non-GL desktop driver
sudo nano /lib/systemd/system/kodi.service
[Unit]
Description = Kodi Media Center
After = remote-fs.target network-online.target
Wants = network-online.target

[Service]
User = pi
Group = pi
Type = simple
ExecStart = /usr/bin/kodi
Restart = on-abort
RestartSec = 5

[Install]
WantedBy = multi-user.target
sudo systemctl enable kodi.service

Text editor

sudo apt-get install jed
wget https://github.com/daogangtang/jedrc/raw/master/.jedrc
jed .jedrc

Edit nu de regel waarin de CUA keybinding staat. Die willen we.

CUPS Printer

sudo apt-get install cups
sudo usermod -a -G lpadmin pi  #add pi to (CUPS) lpadmin group
sudo nano /etc/cups/cupsd.conf #edit CUPS configuration

Zet een commentaarteken (#) voor Listen localhost:631 en vervang het als volgt:

# Only listen for connections from the local machine
# Listen localhost:631
Port 631

Dit vertelt CUPS om te luisteren naar port 631 op alle netwerk interfaces

Voeg DefaultEncryption IfRequested toe na DefaultAuthType Basic.

DefaultAuthType Basic
DefaultEncryption IfRequested

Dit zorgt ervoor dat de verbinding niet per se encrypted hoeft te zijn.

Voeg Allow @local toe aan alle < Location / > attributen.

  < Location / >
  # Restrict access to the server...
  Order allow,deny
  Allow @local
  < /Location >

  < Location /admin >
  # Restrict access to the admin pages...
  Order allow,deny
  Allow @local
  < /Location >

  < Location /admin/conf >
  AuthType Default
  Require user @SYSTEM
  # Restrict access to the configuration files...
  Order allow,deny
  Allow @local
  < /Location >

Hierdoor worden verbindingen vanaf het lokale netwerk geaccepteerd.

Tenslotte CUPS opnieuw opstarten:

sudo /etc/init.d/cups restart

Nu kun je CUPS bereiken via http://pippin:631. Voeg Boromir toe. PPD:

Google Cloud Print service

Voeg de cloudprint debian repository toe aan APT en gebruik daarna apt-get om cloudprintservice te installeren.

echo "deb http://davesteele.github.io/cloudprint-service/repo cloudprint-jessie main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/cloudprint.list
wget -q -O - https://davesteele.github.io/key-366150CE.pub.txt | sudo apt-key add -
wget https://davesteele.github.io/key-366150CE.pub.txt
sudo apt-key add key-366150CE.pub.txt
sudo apt-get update
sudo apt-get -y install cloudprint-service

Initieer cloudprint authenticatie met

sudo cps-auth

Dit retourneert een URL die je in je browser kunt plakken.

Tenslotte

sudo systemctl restart cloudprintd

De printer is nu zichtbaar op https://www.google.com/cloudprint/#printers

Filesystem

APT cache /var/cache/apt/archives

Troubleshooting

apt-get upgrade faalt wegens "no newline"

/share/Web/dokuwiki/data/pages/beheer/pippin.txt ยท Laatst gewijzigd: 2018/01/03 18:31 door pieter
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Powered by PHP Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0 Valid HTML5