LDAP

De ldap base van vdmeulen.net is dc=ldap,dc=vdmeulen,dc=net. Administrator cn=admin,dc=ldap,dc=vdmeulen,dc=net. Het password is bekend.

Config staat in /etc/openldap en in /etc/config/openldap. De server leest de eerste. Misschien wordt bij het booten de configuratie overschreven vanuit de tweede?

Troubleshooting

Kijk of de ldapserver antwoord geeft

ldapsearch -x -b dc=vdmeulen,dc=net | grep pieter
ldapsearch -h localhost -p 389 -x -D "uid=pieter, ou=people,dc=vdmeulen,dc=net" -b "dc=vdmeulen,dc=net" -W 
getent passwd # gebruikers en groepen listen, inclusief ldap users 

Kijk of de ldapserver in de lucht is

ps aux | grep slapd

Kijken waarom de server niet in de lucht is

slapd -d -1

Probleem met IMAP

$ telnet localhost 143
Connected to samwise.
Escape character is '^]'.
* OK [CAPABILITY IMAP4rev1 UIDPLUS CHILDREN NAMESPACE THREAD=ORDEREDSUBJECT THREAD=REFERENCES SORT                QUOTA IDLE ACL ACL2=UNION STARTTLS] Courier-IMAP ready. Copyright 1998-2005 Double Precision, Inc               . See COPYING for distribution information.
*
* NO Error in IMAP command received by server.
a login pieter [[wachtwoord]]
* BYE [ALERT] Fatal error: Account's mailbox directory is not owned by the correct uid or gid: No                such file or directory
Connection closed by foreign host.
pieter@samwise:/etc/courier$ telnet localhost 143
Trying 127.0.0.1...
Connected to samwise.
Escape character is '^]'.
* OK [CAPABILITY IMAP4rev1 UIDPLUS CHILDREN NAMESPACE THREAD=ORDEREDSUBJECT THREAD=REFERENCES SORT                QUOTA IDLE ACL ACL2=UNION STARTTLS] Courier-IMAP ready. Copyright 1998-2005 Double Precision, Inc               . See COPYING for distribution information.
a login carola [[wachtwoord]]
a OK LOGIN Ok
a logout
.....
/share/Web/dokuwiki/data/pages/beheer/ldap.txt ยท Laatst gewijzigd: 2020/05/24 17:36 (Externe bewerking)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Powered by PHP Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0 Valid HTML5