HellaNZB

Hella draait als deamon onder user pieter (handmatig opstarten!).

Zussaweb

Dit is de webinterface.

In functions.php moet de functie freediskspace aangepaset worden (disk moet zijn $disk).

De apache configuratie aanpassen.n sites-available:

#De besturing van hellanzb via zussaweb.
#Van buitenaf eerst authenticeren. Van binnenuit rechtstreekse toegang
#Accountnamen, pasnummers, registratienummers e.d.
<Directory /var/www/zussaweb/>
    AuthType Basic
    AuthName zussaweb
    AuthUserFile /etc/apache2/passwords
    AuthGroupFile /etc/apache2/groups
    Require group familie
    Order allow,deny
    Allow from 10
    Satisfy any
</Directory>
/share/Web/dokuwiki/data/pages/beheer/hellanzb.txt ยท Laatst gewijzigd: 2013/12/23 13:45 door pieter
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Powered by PHP Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0 Valid HTML5