Foto album

Foto's zijn te vinden op Samwise via http://foto.vdmeulen.net, of via een samba share \\samwise\foto. Op de windows machines thuis is dat drive F:

We pagina's zijn gemaakt met Album. Album genereert statische html pagina's en moet dus telkens worden uitgevoerd als er foto's bijkomen, wijzigen of verwijderd worden. Voer het volgende uit in een shell.

#Eerste keer
album /home/foto -medium '800x600>' -theme=Maste -crop -geometry 220x220
 
#volgende keren
album /home/foto
/share/Web/dokuwiki/data/pages/beheer/foto-album.txt ยท Laatst gewijzigd: 2013/12/23 13:45 door pieter
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Powered by PHP Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0 Valid HTML5