Branden, rippen en converteren

Converteren, branden en rippen via Windows

FLV converteren naar avi

Dit produceert iets dat zelfs Windows Media Player af zou moeten kunnen spelen.

ffmpeg -i 2234.flv -sameq -vcodec msmpeg4 -vtag MP43 -acodec libmp3lame 2234c.avi

Eventuele extra parameters:

-ss
Startpositie in seconden (eventueel decimale punt gebruiken, kan ook hh:mm:ss)
-t
duur in seconden (eventueel decimale punt gebruiken, kan ook hh:mm:ss)

DVD omzetten in avi met Linux box

Ik was op zoek naar een oplossing die:

  • Werkt op de linux box
  • Interface command-line of web-based (nog beter: een daemon)
  • Zo veel mogelijk zelf de instellingen kiezen
  • Andere servertaken niet in de weg zitten

Onderstaand bash script is de eerste stap.

Zie:

Voorbereiding/installatie

Eerst wat voorbereiden

Maak /etc/apt/soources.available/debian-mulimedia.list aan met deze inhoud:

#Debian multimedia DVD <=> avi
#deb http://www.debian-multimedia.org sarge main
#deb http://www.debian-multimedia.org etch main
deb http://www.debian-multimedia.org sid main
#deb http://www.debian-multimedia.org experimental main

Verwijs er naar in sources.list.d, en installeer dan mencoder:

$ cd /etc/apt/sources.list.d
$ ln -s ../sources.availables.d/debian-mulitmedia.list .
$ apt-get update
#apt zal mopperen over verificatie. Los dat op door:
$ apt-get install debian-multimedia-keyring
$ #installeren
$ apt-get install mencoder lsdvd

Het dvd2avi script

Dit script zet de opdrachten klaar om een DVD image of DVD bestanden in de huidige directory om te zetten in een xvid avi. Het prefereert audio in de het nederlands, anders engels, anders het eerste audiospoor. De bitrate wordt afgestemd op tenminste 0,15 bpp (bits per pixel).

Het staat in /usr/local/bin (zie http://www.debian.org/doc/debian-policy/ch-opersys.html#s9.1.2). De code vind je hier. Het construeert verschillende shell scripts in de huidige directory:

job
Converteert de DVD naar xvid avi
subs
Ript de ondertiteling

Voer de scripts uit door

$ ( ./job > job.log 2>&1 ) &

Dit start job in een subshell, detached van de huidige shell. Daardoor blijft de job doorlopen als de huidige shell wordt gesloten. Output en errors komen in job.log. De voortgang van de job is te volgen door

$ tail job.log --follow

Analoog voor de subs uiteraard.

Nog te doen

  • Ondertitels naar srt
  • Aanpassingen voor cartoons (-xvidencopts cartoon)
  • Ondertitels hebben niet altijd in een aaneensluitende indexen

AVI repareren

#Repair damaged avi
mencoder -oac copy -ovc copy movie.avi -o movie2.avi
 
#Aparently ffmpeg is a bit better at fixing some things:
ffmpeg -i movie.avi -acodec copy -vcodec copy movie2.avi
/share/Web/dokuwiki/data/pages/beheer/branden-rippen-en-converteren.txt ยท Laatst gewijzigd: 2013/12/23 13:46 door pieter
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Powered by PHP Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0 Valid HTML5