Anduril

Anduril is een Toshiba externe USB harddisk, gekoppeld aan Samwise. Hij is ext3 geformatteerd en wordt met behulp van samba gedeeld in de windows werkgroep.

SATA aansluiting Anduril bevat een Western Digital 500GB SATA harddisk, type WD5000AAKS.

Configuratie

Na het aansluiten kun je kijken of de disk waargenomen wordt via lsusb.

De netwerkschijf

De usb disk aan samwise is gekoppeld door een regel toe te voegen aan /etc/fstab

# <file system> <mount point>  <type> <options>            <dump> <pass>
/dev/hda1    /        ext2  defaults,errors=remount-ro   0   1
/dev/hda2    none      swap  sw               0   0
proc      /proc      proc  defaults            0   0
/dev/fd0    /floppy     auto  defaults,user,noauto      0   0
/dev/cdrom   /cdrom     iso9660 defaults,ro,user,noauto     0   0
//merry/cd   /smb/merry/cd  smbfs  username=pieter,noauto     0   0
/dev/sda1    /usbdisk    ext3  defaults            0   0

Er zijn twee directories aangemaakt, /usbdisk/backup en /usbdisk/shared. De naam van de eerste directory spreekt voor zich. De tweede is in gebruik als samba share. Voor het definieren van die share is de volgende sectie toegevoegd aan /etc/samba/smb.conf

[anduril]
    comment = Gedeelde schijf voor iedereen in Fellowship
    path = /usbdisk/shared
    write list = @users
    read only = No
    hide dot files = No
/share/Web/dokuwiki/data/pages/beheer/anduril.txt ยท Laatst gewijzigd: 2013/12/23 13:46 door pieter
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Powered by PHP Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0 Valid HTML5